Výsledky vyhľadávania

  1. Management challenges in the 21st century : managing the intangible: ethics and value changes in business, education and research. International research conference. Management challenges in the 21st century : managing the intangible: ethics and value changes in business, education and research : conference proceedings : [5th international research conference] : april 25, 2013, Bratislava [elektronický zdroj]. Reviewers Kajetana Hontyová, Jaroslav Kita. Bratislava : [School of Management/Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2013. CD-ROM [580 s.]. VEGA 1/0461/12, VEGA 1/0893/12. ISBN 978-80-89306-20-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2013. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 5. decembra 2013 v Bratislave [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jan Pavel, Tomáš Dudáš. Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2013. CD-ROM [190 s.]. ISBN 978-80-89453-04-07. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha