Výsledky vyhľadávania

 1. Paradigmy zmien v 21. storočí : externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti : zborník statí. Recenzenti: Kajetána Hontyová, Beáta Stehlíková. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 287 s. VEGA 2/0026/15. ISBN 978-80-7144-281-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. KOŠTA, Ján. Aktuálne problémy (ne)zamestnanosti nízkokvalifikovaných pracovných síl. Recenzenti: Kajetána Hontyová, Erika Ľapinová. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. 150 s. VEGA 2/0158/12. ISBN 978-80-89608-16-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. decembra 2014 v Bratislave. Recenzenti/articles reviewed by: Tomáš Dudáš, Soňa Supeková. 1. vyd. Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2014. CD-ROM [213 s.]. KEGA 002 PEVŠ-4/2014. ISBN 978-80-89453-06-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní

  elektronická kniha

 4. KABÁT, Ladislav - SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - VINCÚROVÁ, Zuzana. Hodnotenie podniku a analýza jeho finančného zdravia. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 160 s. Ekonómia, 466. ISBN 978-80-8078-608-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 5. Management challenges in the 21st century. International conference. Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. CD-ROM. VEGA 1/0016/09. ISBN 978-80-89306-10-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. KORAUŠ, Antonín. Financial marketing. Reviewers: Kajetána Hontyová ... [et al.]. 1st ed. Bratislava : Sprint dva, 2011. 512 s. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/k74jm87pGN> ISBN 978-80-89393-57-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. Doprava ako systémový predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti SR v rozširujúcej sa EÚ : vedecký monografický recenzovaný zborník k záverečnej oponentúre grantu VEGA 1/3761/06 (e.č. 172) Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava : [Katedra medzinárodného obchodu OBF EU], 2008. 120 s. VEGA 1/3761/06. ISBN 978-80-225-2685-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. TÁNCOŠOVÁ, Judita et al. Ekonómia v novej ekonomike : metodická pomôcka na semináre. 2. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2007. 79 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-165-1. [Počet ex. : 11, z toho voľných 10, prezenčne 1]
 9. HONTYOVÁ, Kajetána - LISÝ, Ján - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 187 s. ISBN 80-225-1938-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 10. HONTYOVÁ, Kajetána - LISÝ, Ján - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 186 s. ISBN 80-225-1774-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]