Výsledky vyhľadávania

 1. GU, Shuibin - PRAH, Gigamon Joseph - TENKORANG, Kofi K. Consequences of International Financial Reporting Standards Adoption in Africa: Evidence From Foreign Direct Investment. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 34, pp. 67-86.
  článok

  článok

 2. DÍTĚTOVÁ, Adéla. Financování politiky v ČR: blížíme se k mezinárodním standardům? In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 4, s. 50-67.
  článok

  článok

 3. MLYNÁROVÁ, Denisa - ORVISKÁ, Marta - ŠČERBA, Kamil. Vplyv vybraných ISO štandardov na kvalitu inštitúcií v EÚ. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 2, s. 37-50.
  článok

  článok

 4. KOŠŤÁLOVÁ, Jana - TÁBORSKÝ, Ondřej. Nástroje zvýšení úrovně projektového řízení pro lepší rozvoj regionů. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 248-255.
  článok

  článok

 5. Kde nie je zákon, tam platia štandardy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 1, s. 36-37.
  článok

  článok

 6. BABÁK, David - PITROVÁ, Markéta. Hodnocení regulace lobbingu u EK a EP podle projektu Mezinárodních standardů nevládních organizací. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 0323-1844, 2018, roč. 53, č. 2, s. 43-62.
  článok

  článok

 7. BOBKOVÁ, Markéta - NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Služby cestovního ruchu a řízení jejich kvality: zaměření na úlohu veřejného sektoru. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, listopad 2017, roč. 8, č. 2, s. 7-17.
  článok

  článok

 8. FINSINGER, Jörg - OSPALD, Johannes. On-line pojištění v Evropě: mezi státy panují velké rozdíly. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2017. ISSN 2464-7381, 2017, č. 1, s. 42-44 online.
  článok

  článok

 9. BAŠTA, Jiří. Falšování potravin - když honba za ziskem nebere ohledy. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2016. ISSN 1335-9231, 2016, roč. 24, č. 2, s. 26-28.
  článok

  článok

 10. SEDLÁČEK, Jaroslav. Comparison of Valuation of Financial Instruments according to the International and Czech Accounting Standards in the Context of Performance Reporting. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2016, 2016, vol. 7, no. 1, pp. 34-49.
  článok

  článok