Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019 : zborník abstraktov. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 31 s. ISBN 978-80-225-4665-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. GSCHWANDTNER, Michael. Impact of New Regulations on Medical Device Manufacturers on the Instance of the Revision of the ISO 13485 Quality Management Standard : dizertačná práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2018. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. OECD Handbook for Internationally Comparative Education Statistics 2018 : Concepts, Standards, Definitions and Classifications. Paris : OECD, 2018. 147 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-handbook-for-internationally-comparative-education-statistics-2018_9789264304444-en> ISBN 978-92-64-30443-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Review of the regulation of freight transport in Mexico. Paris : OECD, 2017. 182 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/review-of-the-regulation-of-freight-transport-in-mexico_9789264268364-en> ISBN 978-92-64-26827-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. OECD Handbook for Internationally Comparative Education Statistics : Concepts, Standards, Definitions and Classifications. Paris : OECD, 2017. 121 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-handbook-for-internationally-comparative-education-statistics_9789264279889-en> ISBN 978-92-64-27987-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. RDA - Resource Description & Access : revízia 2016 : obsahuje zmeny a aktualizácie z apríla 2016 : slovenský preklad. Editori, preklad: Ľudmila Rohoňová, Juraj Valko. 1. vydanie. Martin : Slovenská národná knižnica v Martine, 2017. 1046 s. ISBN 978-80-8149-092-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. OECD Budget Transparency Toolkit : Practical Steps for Supporting Openness, Integrity and Accountability in Public Financial Management. Paris : OECD, 2017. 100 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-budget-transparency-toolkit_9789264282070-en> ISBN 978-92-64-28206-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Štandardy IAASB. Lektorovali: Július Nagy, Ján Užík. 1. vyd. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. 204 s. ISBN 978-80-972525-0-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. DOLEŽAL, Jan. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha : GRADA Publishing, 2016. 418 s. Expert. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/0ZEiyJCHtB> ISBN 978-80-247-5620-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. VAUSE, Bob. Guide to Analysing Companies. 6th Edition. New York : PublicAffairs, 2015. 358 s. The Economist. ISBN 978-1-61039-478-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 4, prezenčne 1]