Výsledky vyhľadávania

 1. ANDRLÍK, Břetislav - FIALOVÁ, Dana. Daňová podpora výzkumu a vývoje v České republice. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ISSN 1805-0603, 2017, č. 2, s. 36-49.
  článok

  článok

 2. UČEŇ, Ján. Keď núdza prebúdza kreativitu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 17. novembra 2016, roč. 26, č. 46.
  článok

  článok

 3. JAROŠOVÁ, Jana. Podpora výskumu, vývoja a inovácií. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 6, s. 67-68.
  článok

  článok

 4. JEMALA, Ľubomír - JEMALA, Marek. Vybrané problémy rozvoja inovačného podnikania v kontexte zdokonaľovania manažmentu predvýrobných procesov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 5, s. 51-61. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0209859/fss0515.pdf>
  článok

  článok