Výsledky vyhľadávania

 1. QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. online 1229 s. ISBN 978-80-87952-30-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. 1st Edition. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. online 1185 s. ISBN 978-80-87952-27-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. MMK 2017. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2017 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 8. : 18. - 20. prosince 2017, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661638. Recenzenti: Jaroslav Lipowski ... [et al.]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. CD-ROM [1354 s.]. ISBN 978-80-87952-22-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  MMK 2017

  elektronická kniha

 4. QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. CD-ROM [1582 s.]. ISBN 978-80-87952-10-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  QUAERE 2015

  elektronická kniha

 5. MMK 2014. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2014 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník V. : 15. - 19. prosince 2014 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661423. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. CD-ROM [4024 s.]. ISBN 978-80-87952-07-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  MMK 2014

  elektronická kniha

 6. HUDÁK, Igor. Zhodnotenie efektívnosti vybraných podnikov strojárskeho odvetvia : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2013. 112 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít. Medzinárodná vedecká konferencia. Podnikanie, inovácie, spoločnosť : [zborník príspevkov z 5. Medzinárodnej vedeckej konferencie Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít konanej v apríli 2010 v Novej Ľubovni]. No 3. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2010. 209 s. KEGA 3/6127/08. ISBN 978-80-89372-28-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. GERTLER, Meric S. Manufacturing culture : the institutional geography of industrial practice. New York : Oxford University Press, 2004. 201 s. Oxford Geographical and Environmental Studies. ISBN 0-19-823382-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BECA, Martin. Integrácia Slovenskej republiky do Európskej únie a jej dopad na odvetvie strojárského priemyslu vo východoslovenskom regóne : dizertačná práca. Školiteľ: Ján Korčmároš. Košice, 2004. 142 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. [Strojárstvo - energetika, elektrotechnika - elektronika] : [commercial engineering, energetics directory 2003]. Bratislava : INFOMA Business Trading, 2003. 135 s. ISBN 80-89087-07-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]