Výsledky vyhľadávania

 1. BOSÁK, Martin - TARČA, Alexander. Zlepšenie výrobného procesu v podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 148-153.
  článok

  článok

 2. DANESHJO, Naqibullah et al. Computer Supported Design of Logistic Production Technology. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2019, vol. 8, no. 1, pp. 18-27 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 3. ORISKÓOVÁ, Denisa - PAKŠIOVÁ, Renáta. Regresná a korelačná analýza komponentov ROE v odvetví strojárenského priemyslu v Slovenskej republike. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 847-856 online. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 4. ORISKÓOVÁ, Denisa - PAKŠIOVÁ, Renáta. Dupont Analysis of Companies in the Slovak Republic Engineering Industry. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society : 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 5–7, 2018, Kutná Hora, Czech Republic, [Proceedings of the 26th Annual IDIMT Conference]. - Linz : TRAUNER Verlag, 2018. ISBN 978-3-99062-339-8, pp. 383-390 online. VEGA 1/0512/16 (50%), I-18-105-00 (50%).
  článok

  článok

 5. DANESHJO, Naqibullah et al. Concept of Optimization and Design of a Testing Device for Testing Separating Grilles. - Registrovaný: Scopus. In MM (Modern Machinery) : Science Journal. - Prague : MM Publishing. ISSN 1805-0476, 2018, no. December, pp. 2585-2592 online. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 6. MELICH, Pavel - CIVELEK, Mehmet. Comparison of the Credit Scoring Models in the Engineering Industry of the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 260-268 online. I-18-105-00.
  článok

  článok

 7. MELICH, Pavel - CIVELEK, Mehmet. Úloha ukazovateľa ROA v rámci udržateľného rozvoja v strojárskom priemysle na Slovensku pre MSP a veľké spoločnosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 757-764 online. I-18-105-00.
  článok

  článok

 8. DANESHJO, Naqibullah - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - DANKOVÁ, Lenka. Metodické aspekty modelovania a simulácie robotizovaných pracovísk. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2018. odborná konferencia. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2018 : 12. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vyokých škôl a praxe, 7.-9. február 2018, Stará Lesná. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2018. ISBN 978-80-553-2914-7, s. 41-1-41-11. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok

 9. DANESHJO, Naqibullah - KRALÍK, Marián - DANISHJOO, Enayat. Logistical Measurement Strategy on Coordinate Measuring Machines As a Tool for the Reproducibility of Results. - Registrovaný: Scopus. In MM (Modern Machinery) : Science Journal. - Prague : MM Publishing. ISSN 1805-0476, 2018, no. March, pp. 2338-2345. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok

 10. DANESHJO, Naqibullah et al. Methodological Aspects of Modelling and Simulation of Robotized Workstations. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2018, vol. 7, no. 2, pp. 293-300 online. KEGA 026EU-4/2018, VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok