Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 106  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0089951 xpca^"
 1. KLIMKO, Roman - RIEVAJOVÁ, Eva. Labour Market Developments in Visegrad Countries: Ten Years of EU Membership. In Economy today : an Interdisciplinary approach to contemporary economic challenges. - Łodż : Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, 2016. ISBN 971-83-8088-012-2, pp. 43-60 [1,2 AH]. VEGA 1/0103/12. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 2. TOKÁROVÁ, Mária. Relevantný trh, tradičné vymedzenie jeho indikátorov a niektoré ich súvislosti. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 1, s. 78-87. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0277/14. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 3. RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Východiská a prístupy k zabezpečeniu rastu zamestnanosti v kontexte Stratégie zamestnanosti. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2015. ISSN 2453-6148, 2015, roč. 1, č. 1, s. 19-34 online. VEGA 1/0103/12, ITMS 26240120032. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 4. SIKA, Peter. Minimálny dôchodok ako súčasť sociálneho systému v Slovenskej republike. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 2, s. 92-106. VEGA 1/0103/12. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 5. BARTA, Michal. Vývoj služieb zamestnanosti v Rakúsku. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 51-56 CD-ROM. VEGA 1/0103/12. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 6. KLIMKO, Roman. Dočasné zamestnávanie v rámci Európskej únie. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 245-250 CD-ROM. VEGA 1/0103/12. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 7. KOLLÁRIKOVÁ, Tímea. Vývoj situácie mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov na trhoch práce v krajinách EÚ 28 v období rokov 2008 až 2013. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 251-258 CD-ROM. VEGA 1/0103/12. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 8. KOVÁROVÁ MARTIŠKOVÁ, Alžbeta. Faktory ovplyvňujúce daňovú povinnosť FO – zamestnancov na Slovensku. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 342-349 CD-ROM. VEGA 1/0103/12. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 9. PŘÍVARA, Andrej. Vplyv medzinárodnej migrácie pracovných síl na formovanie znalostnej ekonomiky. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 451-457 CD-ROM. VEGA 1/0103/12. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 10. RIEVAJOVÁ, Eva. Špecifické problémy a prístupy pre rast zamestnanosti. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 458-471 CD-ROM. VEGA 1/0103/12, ITMS 26240120032. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.