Výsledky vyhľadávania

 1. HUCKO, Pavel. Deň inžinierov a technikov Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 5-6, s. 18-19.
  článok

  článok

 2. HALÁSKOVÁ, Martina - BAZSOVÁ, Blanka. Evaluation of the efficiency of research and development in EU countries. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 4, s. 32-45.
  článok

  článok

 3. KVAŠŇÁK, Lukáš. Slovensko už nie je len výrobná dielňa. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 10. decembra 2015, roč. 25, č. 49, s. 18-20.
  článok

  článok

 4. KOVÁČ, Ján. Výskumníci potrebujú stroj na peniaze. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 22. mája 2014, roč. 24, č. 20, s. 24-25.
  článok

  článok

 5. HUDEC, Marián. Nové kapacity pre špičkový výskum. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, máj 2014, roč. 8, č. 5, s. 24-25.
  článok

  článok

 6. KALETA, Maroš - KULČÁR, Ladislav - VARECHOVÁ, Nikola. Modelling of voluntary job turnover in small and medium-sized enterprises in a selected region of Slovakia. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2014. ISSN 1336-8818, 2014, roč. 11, č. špeciálne číslo, s. 56-61.
  článok

  článok

 7. HERČKO, Jozef. Operačný program Výskum a inovácie pre obdobie 2014 až 2020 schválený! In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 4, s. 44-47.
  článok

  článok

 8. POKOJNÁ, Katarína. Vajcia od šťastných sliepok. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2012. ISSN 1335-4620, 28. novembra 2012, roč. 20, č. 24, s. 20-23.
  článok

  článok

 9. WINK, Rüdiger. Foreign direct investors and economic teritorial developmnet in East Germany. In Regionální disparity : elektronický časopis. - Ostrava ; Karviná : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2012. ISSN 1802-9450, září 2012, č. 11, pp. 49-62. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191555/RD_1211.pdf>
  článok

  článok

 10. ŠUKALOVÁ, Viera. Výskum a vývoj - základ vedomostnej spoločnosti. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-0448, 2011, č. 7-8, s. 128-130.
  článok

  článok