Výsledky vyhľadávania

 1. The Assessment of Research Quality and Impact in Southeast Asian Countries : Policy Implications. Anetta Čaplánová - Ľubomír Darmo (Eds.) ; reviewers: Abdillah Willy, Usman Indrianawati... [et al.]. 1st Edition. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBum, 2020. 91 s. [4,55 AH]. REPESEA CBHE Project No. 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP. ISBN 978-80-88356-01-1. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 2. PORUBANOVÁ, Klaudia. Inovačný potenciál slovenských podnikov v podmienkach obehového hospodárstva : habilitačná práca. Oponen: Juraj Stern... [et al.]. Bratislava, 2019. 151 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. Assessment of Impact and Quality of Research in Academic Environment: Current Challenges and Solutions. Conference. Assessment Of Impact and Quality of Research in Academic Environment: Current Challenges and Solutions : Book of Abstracts : REPESEA Final Project Conference. Editor: Anetta Čaplánová. 1st Edition. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019. 30 s. [1,5 AH]. CBHE 574092-EPP-2016-SK-EPPKA2-CBHE-JP (REPESEA). ISBN 978-602-450-408-3.
 4. DARMO, Ľubomír. Analýza výdavkov na výskum a vývoj v Slovenskej republike. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 31-40 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 5. KUNYCHKA, Mykhaylo. Výskum a vývoj v svetovom hospodárstve. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 713-718 online. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok

 6. BAŠTINCOVÁ, Anna. Daňová podpora výskumu a vývoja v Slovenskej republike. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 120-126 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. KASELYOVÁ, Bibiana - TKÁČ, Michal. Design of experiments in truck company. - Registrovaný: SCOPUS. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2015, vol. 19, no. 1, pp. 45-58.
  článok

  článok

 8. ONDREJKOVÁ, Anna. Príprava a realizácia empirického výskumu v oblasti spoločenských vied. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Výskum a vývoj - cieľ stratégie Európa 2020. In QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 509-517 CD-ROM. VEGA 1/0506/13.
  článok

  článok

 10. ANDREJKOVIČ, Marek - HRICOVÁ, Daniela. Impact of expenditure on research and development on indicators of economic performance of the V4 Countries in comparison with other countries of the European Union. In Financie a riziko 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko 2014 : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3992-0, s. 6-14 CD-ROM. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok