Výsledky vyhľadávania

 1. Research EU : results magazine. - V roku 2017 nebolo dodané žiadne číslo. Luxembourg : Office of the European Union. 10x ročne. ISSN 1831-9947. Dostupné na : http://cordis.europa.eu/research-eu
  časopis

  časopis

 2. Kutatás-szervezési tájékoztató. - spracovaný v EKO-INDEX. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. obmesačník. ISSN 0866-5192
  časopis

  časopis

 3. Wissenschaftliche Zeitschrift. - spracovaný v EKO-INDEX. Berlin : Hochschule für Ökonomie. iné
  časopis

  časopis

 4. Research management. New York : Industrial Research Institute. Obmesačník
  časopis

  časopis