Výsledky vyhľadávania

 1. GSCHWANDTNER, Michael. Impact of New Regulations on Medical Device Manufacturers on the Instance of the Revision of the ISO 13485 Quality Management Standard : dizertačná práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2018. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ČSN ISO 45001: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : požadavky s návodem k použití : česká technická norma : říjen 2018. Praha : Česká agentura pro standardizaci, 2018. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. STN EN ISO 9001: Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2016. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. STN ISO/IEC 27000 - Informačné technológie, bezpečnostné metódy, systémy riadenia informačnej bezpečnosti, prehľad a slovník. 2. vyd. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014. 44 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. STN ISO/IEC 27001 - Informačné technológie, bezpečnostné metódy, systémy riadenia informačnej bezpečnosti, požiadavky. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014. 48 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. STN ISO/IEC 27002: Informačné technológie, bezpečnostné metódy, pravidlá dobrej praxe riadenia informačnej bezpečnosti. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014. 126 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. STN EN ISO 8589/A1: Senzorická analýza - Všeobecný návod na usporiadanie senzorických pracovísk - Zmena A1 (ISO 8589: 2007/Amd 1:2014) : slovenská technická norma. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014. 4 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. STN EN ISO 8586: Senzorická analýza - Všeobecný návod na výber, výcvik a monitorovanie vybraných posudzovateľov a expertných senzorických posudzovateľov (ISO 8586: 2012) : slovenská technická norma. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014. 36 s. Táto norma nahrádza STN ISO 8586 z októbra 2013, ktorá od 1.10.2013 nahradila STN EN ISO 8586-2: 2008 v celom rozsahu. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. STN EN ISO 80000-2 : veličiny a jednotky. Časť 2: Matematické značky a symboly používané v prírodných vedách a v technike (ISO 80000-0: 2009). Október 2013. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2013. vi, 40 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. KATUŠČÁK, Dušan. STN ISO 690. Informácie a dokumentácia. 3. vyd. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. 52 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]