Výsledky vyhľadávania

 1. Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1335-5511
  časopis

  časopis

 2. Spravodajca Slovenskej spoločnosti pre technickú normalizáciu. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu. 4x ročne. ISSN 1335-0439
  časopis

  časopis

 3. Vestník ÚNMS SR. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 12x ročne. ISSN 1335-552X
  časopis

  časopis

 4. Spravodajca technickej normalizácie. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu. 4x ročne
  časopis

  časopis

 5. Magazín ČSN : Odborný časopis pro technickou normalizaci, certifikaci a jakost. Praha : Vydavatelství norem. mesačník. ISSN 0862-7932
  časopis

  časopis

 6. Československá standardizace : odborný časopis pro technickou normalizaci, jakost, zkušebnictví a metrologii. 1. zv. Praha : Úřad pro normalizaci a měření. Mesačník
  časopis

  časopis

 7. Slovenský informačný spravodajca technickej normalizácie a akosti. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie. štvrťročník
  časopis

  časopis

 8. Věstník Federálního úřadu pro normalizaci a měření. Praha : Fed. úřad pro normalizaci. Mesačník
  časopis

  časopis

 9. Věstník Úřadu pro normalizaci a měření. Praha : Úřad pro norm. a měření. iné
  časopis

  časopis

 10. Bulletin mensuel de la normalisation française. Paris : Association Française de normalisation. Iná periodicita
  časopis

  časopis