Výsledky vyhľadávania

 1. CABAN, Peter. Unikátne kultúrne dedičstvo ako súčasť miestneho bohatstva polostrova Athos v kontexte relígií a svetového turizmu (miesto, kam nikdy žena nevkročila...). In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, 2017, roč. 8, č. mim. číslo, s. 44-54.
  článok

  článok

 2. HOHOŠ, Ladislav. Filozofia dejín bez historickej nevyhnutnosti (?). In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 3, s. 186-196.
  článok

  článok

 3. Slováci sú ohnivejší ako Česi. Tí chcú mať pohodu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 6. augusta 2015, roč. 25, č. 31, s. 16-17.
  článok

  článok

 4. KAČALKA, Ľuboslav. Stret kultúr : ako zarobiť na odlišnosti. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 6. augusta 2015, roč. 25, č. 31, s. 10-14.
  článok

  článok

 5. KALOVÁ, Petra. Využitie potenciálu priemyselných objektov a ich premena na spoločensko-kultúrne centrá na príklade Bratislavy. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2014. ISSN 0044-4863, 2014, roč. 48, č. 1, s. 45-47.
  článok

  článok

 6. JANČURA, Peter - SLÁMOVÁ, Martina. Význam banskej krajiny ako kultúrneho dedičstva. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2014. ISSN 0044-4863, 2014, roč. 48, č. 2, s. 115-119.
  článok

  článok

 7. KEJHOVÁ, Hana. Proč královna nemá nosit šaty pastýřky. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2014. ISSN 0026-8720, 2014, roč. 49, č. 6, s. 26-29.
  článok

  článok

 8. SOŠKOVÁ, Jana. Nebojme sa umenia. Alebo: estetické a kultúrne dispozície umenia 20. storočia. In Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej kulturologičke Anne Fischerovej : 15. mája 2014 v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3616-1, s. 30-38 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KAČALKA, Ľuboslav. Najštedrejší mecenáš kultúry? Zadlžený štát. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 3. október 2013, roč. 23, č. 39, s. 22-25.
  článok

  článok

 10. MRAVČÁK, Alexander. Príbehy zmenené na symboly. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2013. ISSN 1335-4620, 29. mája 2013, roč. 21, č. 11, s. 12-13.
  článok

  článok