Výsledky vyhľadávania

 1. HERTEUX, Andreas. Homo stimulus : Fundamentals of Human Adaptation and Development in the Age of Collective Individualism. 1st Edition. Karbach : Erich von Werner Verlag, 2020. 111 s. ISBN 978-3-948621-13-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KOREC, Pavol - RUSNÁK, Jaroslav. Prístupy humánnej geografie : filozofia, teória a kontext. Recenzenti: René Matlovič, Petr Daněk. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 239 s. VEGA 1/0745/16. ISBN 978-80-223-4625-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. DE BONO, Edward. Handbook for a Positive Revolution : The Five Success Principles for Personal and Global Change. 1st Edition. London : Vermilion, 2018. 132 s. ISBN 9781785041907. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BADAMCHI, Meysam. Post-Islamist Political Theory : Iranian Intellectuals and Political Liberalism in Dialogue. Cham : Springer, 2017. 223 s. Philosophy and Politics - Critical Explorations, Volume 5. ISBN 978-3-319-59491-0. ISSN 2352-8370. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 5. SOKOL, Jan. Dluh života : články, eseje, glosy. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016. 668 s. ISBN 978-80-87398-86-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Človek, sloboda, vlastníctvo : [čiastkový výsledok riešenia vedeckého projektu VEGA]. Recenzenti Dušan Špirko, Erika Lalíková. 1. vyd. Bratislava : Milan Štefanko - IRIS, 2015. 121 s. VEGA 1/0565/13. ISBN 978-80-8153-037-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. MANDA, Vladimír - SŤAHEL, Richard - PRUŽINEC, Tomáš. Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku. Recenzenti: Jarmila Jurová, Jozef Lysý. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2015. 184 s. [10,61 AH]. ISBN 978-80-8153-050-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. Philosophica 14 : rendering change in philosophy and society. Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts, Department of Philosophy, 2014. 190 s. ISBN 978-80-558-0714-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 9. Filozofia a umenie žiť. Medzinárodná vedecká konferencia. Filozofia a umenie žiť : zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV : Vydavateľstvo IRIS, 2014. 235 s. ISBN 978-80-8153-026-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Philosophy : Yearbook of the Research Centre for Greek Philosophy at the Academy of Athens. Athens : Academy of Athens. Research Centre for Greek Philosophy, 2014. [360 s.]. ISSN 1105-21-20.