Výsledky vyhľadávania

 1. Ako čeliť neférovým osobným útokom? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 28-30.
  článok

  článok

 2. ČECHOVÁ HANSEN, Barbara. Prevence ztráty vyhoření. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 1, s. 28-29.
  článok

  článok

 3. ŠUKALOVÁ, Viera. Adaptácia zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 113-114.
  článok

  článok

 4. JAROŠOVÁ, Jana. Sebadisciplínou k osobnému rozvoju. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 82-83.
  článok

  článok

 5. MAKAROVÁ, Xénia. Aj gestami a oblečením sa získavajú body. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 28. apríla 2016, roč. 26, č. 17, s. 66-68.
  článok

  článok

 6. KURČÍKOVÁ, Katarína. Potenciál arteterapie a artefiletiky. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 3, s. 19-21.
  článok

  článok

 7. VRŠECKÁ, Petra. Syndrom vyhoření - výrazný sociálně-patologický jev ohrožující pomáhající profese. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2016. ISSN 1804-3682, 2016, roč. 7, č. 1, s. 234-243.
  článok

  článok

 8. KAZIČKOVÁ, Martina. Strach - veľké tabu manažérov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 12, s. 22-24.
  článok

  článok

 9. KOZELOVÁ, Stanislava. Príčiny a dôsledky kontraproduktívneho správania zamestnancov. In Psychologie pro praxi. - Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2016. ISSN 1803-8670, 2016, roč. 51, č. 3-4, s. 49-57.
  článok

  článok

 10. ŠULOVÁ, Lenka. Nástup dítěte do školy jako významný vývojový mezník. In Psychologie pro praxi. - Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2016. ISSN 1803-8670, 2016, roč. 51, č. 3-4, s. 71-84.
  článok

  článok