Výsledky vyhľadávania

 1. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: ErihPlus. Hradec Králové : MAGNANIMITAS. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.magnanimitas.cz/ad-alta-archive> ISSN 2464-6733.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS. 2x ročne. Dostupné na : <https://vsers.cz/vedecky-casopis-auspicia/> ISSN 2464-7217.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. Slovak Journal of Political Sciences [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences. 2x ročne. Dostupné na : <http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps> ISSN 1335-9096.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. Teorie vědy : časopis pro mezioborová zkoumáni vědy. - Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Scopus. Praha : Filozofický ústav Akademie věd České republiky. 2x ročne. Dostupné na : <http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/index> ISSN 1804-6347.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny. Poznań : Wydawnictwo naukowe UAM. 4x ročne. ISSN 0035-9629
  časopis

  časopis

 6. East European Politics and Societies: and Cultures. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Berkeley : University of California Press. 3x ročne. ISSN 0888-3254. Dostupné na : https://journals.sagepub.com/home/eep
  časopis

  časopis

 7. ICSSR Newsletter. New Delhi : Indian Council of Social Science Research. Štvrťročník. ISSN 0018-9049
  časopis

  časopis

 8. Social Science Information. - Registrovaný: Current Contents Connect. London : SAGE Publ. 4x ročne. ISSN 0539-0184. Dostupné na : https://journals.sagepub.com/home/ssi
  časopis

  časopis

 9. Preuves : les idees qui changent le monde. Paris : Preuves. 3x ročne
  časopis

  časopis

 10. Izvestija Sibirskogo otdelenija Akademii nauk SSSR : Serija obščestvennych nauk. Novosibirsk : Nauka. 3x ročne
  časopis

  časopis