Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 58  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000028 xpca^"
 1. ŠOLTÉS, Erik. Predhovor. In Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte stratégie Európa 2020 : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0548/16 Pokrok SR pri napĺňaní stratégie Európa 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4304-0, s. 5-6. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok

 2. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Pohľad na vlastnosti dobrého stredoškolského učiteľa. In Pán Učiteľ : časopis pre učiteľov, rodičov a žiakov. - Bratislava : Musica Liturgica, 2015. ISSN 1336-7161, 2016, roč. 7, č. 2, s. 13-15.
  článok

  článok

 3. GALLO, Peter, ml. - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Knowledge and Use of the Balanced Scorecard Concept in Slovakia Related to Company Proprietorship. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Quality – Access to Success. - Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. ISSN 1582-2559, 2016, vol. 17, no. 151, pp. 64-68.
  článok

  článok

 4. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Metódy hodnotenia programov a projektov. Recenzenti: Peter Pisár, Alžbeta Ivaničková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 209 s. [11,8 AH]. 1/0098/15. ISBN 978-80-225-4368-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 5. DRIENIKOVÁ, Kristína. Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) – záverečné zhodnotenie riešenia projektu VEGA 1/0391/13. In Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2015. ISBN 978-80-225-4206-7, s. 6-9 CD-ROM. VEGA 1/0391/13. 1/0391/13, VEGA, Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku).
  článok

  článok

 6. SPIŠÁK, Emil - MAJERNÍKOVÁ, Janka - SPIŠÁKOVÁ, Emília. The Causes of Corrosion Formation of Packaging Sheets after Plastic Deformation. - Registrovaný: SCOPUS. In International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering. Materials science forum : International conference on surface engineering and materials in mechanical engineering : High Tatras, Slovakia, 23 October - 24 October, 2014. - Switzerland : Trans Tech Publications, 2015. ISSN 0255-5476, 2015, vol. 818, pp. 121-124. APVV-0682-11, VEGA 1/0872/14.
  článok

  článok

 7. STEINHAUSER, Dušan. Measuring the Quality of the Institutional Environment through the Development of Prices of Credit Default Swaps in Times of Economic Disturbances. - Registrovaný: Scopus. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives". ISSN 1810-4967, 2015, vol. 12, no. 4, pp. 98-105 online. VEGA 1/1057/12. 1/1057/12, VEGA, Riešenie dlhovej krízy v menovej (nie fiškálnej) únii a faktory budúceho prehlbovania krízy v Európe a na Slovensku.
  článok

  článok

 8. VOKOUNOVÁ, Dana. Meranie hodnôt prostredníctvom indikátorov. Metodika vytvorená pre stredné školy. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 197-205 CD-ROM. VEGA 1/0178/14. 1/0178/14, VEGA, Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov.
  článok

  článok

 9. HOSŤOVECKÝ, Marián - MIŠÚT, Martin - PRIBILOVÁ, Katarína. Web Based Testing in Science Education. - Registrovaný: SCOPUS. In CISSE 2013. virtual conference. Innovations and advances in computing, informatics, systems sciences, networking and engineering : lecture notes in electrical engineering. - Switzerland : Springer international publishing, 2015. ISBN 978-3-319-06772-8. ISSN 1876-1100, vol. 313, pp. 247-254. KEGA 119-005TVU-4/2010.
  článok

  článok

 10. HOCMAN, František. Structure of Risk Monitoring Exposure - Benefit and Trends. In Ekonomika, manažment, právo v Európskej únii : [medzinárodný vedecký zborník príspevkov]. - Báčsky Petrovec, Srbsko : Srbské rozvojové združenie, 2015. ISBN 978-86-80394-02-2, p. 38-43.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.