Výsledky vyhľadávania

 1. PODPIEROVÁ, Anna. Register-based statistics in the Netherlands. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 4, p. 349.
  článok

  článok

 2. ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien Slovenska podľa výsledkov sčítania 2011. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 4, s. 35-53.
  článok

  článok

 3. CHAJDIAK, Jozef. Poznámky k demografickému vývoju v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 20-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208403/fss0315.pdf>
  článok

  článok

 4. FUČÍKOVÁ, Simona - ANTOVOVÁ, Michaela. Zdraví a lidský kapitál v České republice a na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 6, s. 40-44. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0195226/fss0614.pdf>
  článok

  článok

 5. KÁČEROVÁ, Marcela - HORVÁTHOVÁ, Radka. Zahraničná migrácia Slovenska - demografické a priestorové aspekty. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 2, s. 33-51. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0184581/Slovenska_statistika_a_demografia_2_2014.pdf>
  článok

  článok

 6. FRANKOVIČ, Boris. Ochrana dôverných štatistických údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 3, s. 37-48. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0190640/Slovenska_statistika_a_demografia_3_2014.pdf>
  článok

  článok

 7. VAŇO, Boris. Sčítanie obyvateľstva na Slovensku - súčasnosť a perspektívy. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 3, s. 102-113. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0190640/Slovenska_statistika_a_demografia_3_2014.pdf>
  článok

  článok

 8. GÁFRIKOVÁ, Oľga. Je sčítanie pre samosprávu motivujúce? : poznatky a skúsenosti z participácie samosprávy na SODB 2011 v bratislavskej mestskej časti Rusovce. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 3, s. 71-83. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0190640/Slovenska_statistika_a_demografia_3_2014.pdf>
  článok

  článok

 9. PETROVÁ, Ingrid. Longevity risk management. In ECON : journal of economics, management and business. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2014. ISSN 1803-3865, 2014, vol. 24, no. 2, s. 83-91.
  článok

  článok

 10. ŠUSTOVÁ, Šárka - ZYKMUNDOVÁ, Eliška. Pracují a přesto jsou chudí : srovnávací analýza pracujících chudých v Česku a na Slovensku podle dát z výběrového štření EU - SLIC. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 2, s. 52-66. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0184581/Slovenska_statistika_a_demografia_2_2014.pdf>
  článok

  článok