Výsledky vyhľadávania

  1. BENŽA, Mojmír et al. Národnostný atlas Slovenska. Bratislava : DAJAMA, 2015. 55 s. ISBN 978-80-8136-053-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  2. Prace statystyczne i demograficzne. Redaktor naukowy Iwona Roeske-Słomka. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011. 253 s. Zeszyty naukowe, 195. ISBN 978-83-7417-636-1. ISSN 1689-7374. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Prace statystyczne i demograficzne. Redaktor naukowy Iwona Roeske-Słomka. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010. 211 s. Zeszyty naukowe, 133. ISBN 978-83-7417-463-3. ISSN 1689-7374. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. ŠKOBLA, Daniel - LEONČIKAS, Tadas - ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina. Etnicita ako štatistický ukazovateľ pri monitorovaní životných podmienok a diskriminácie : analytická správa a odporúčania pre Slovenskú republiku. Bratislava : Regionálny úrad pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov, 2008. 92 s. ISBN 978-80-89263-08-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Population of Japan 2005 : overview of the results of the 2005 population census. Tokyo : Statistics Bureau, 2008. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. Demographic trends in Hong Kong 1981-2006. Hongkong : Census and Statistics Department, 2007. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. Digest of demographic statistics 2004 : Republic of Mauritius. Vol. 20. Port Louis : Central Statistics Office, 2005. 201 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  8. Housing and population census 2000 : Republic of Mauritius : analysis report. Volume X. Population ageing and the elderly. Port Louis : Central Statistics Office, 2005. 68 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. Housing and population census 2000 : Republic of Mauritius : analysis report. Volume IX. Nuptiality and fertility. Port Louis : Central Statistics Office, 2005. 45 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  10. Prace statystyczne i demograficzne. Poznan : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004. 173 s. Zeszyty naukowe, 45. ISBN 83-7417-025-5. ISSN 1641-2168. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]