Výsledky vyhľadávania

 1. Rejuvenating Korea: Policies for a Changing Society. Paris : OECD, 2019. 191 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/rejuvenating-korea-policies-for-a-changing-society_c5eed747-en> ISBN 978-92-64-54179-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. RAŠTICOVÁ, Martina - BÉDIOVÁ, Monika. Práce, nebo důchod? 1. vydání. Brno : B&P Publishing, 2018. 159 s. ISBN 978-80-7485-177-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. Settling in 2018 : Indicators of Immigrant Integration. Paris : OECD ; Brussels : European Union, 2018. 306 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/indicators-of-immigrant-integration-2018_9789264307216-en> ISBN 978-92-64-30720-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Teorie etnicity : čítanka textů. Přeložili: Lenka. J. Budilová ... [et al.]. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 733 s. Studijní texty, 64. svazek. ISBN 978-80-7419-185-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. WILCOX, Bradford W. Prečo na manželstve záleží : tridsať záverov spoločenskovedných výskumov : súhrnná správa odborníkov na rodinu. Preklad: Marek Hrubčo. Rovinka : Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, 2015. 68 s. ISBN 978-80-971738-1-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. Theories of Race and Ethnicity : Contemporary Debates and Perspectives. Edited by: Karim Murji, John Solomos. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2015. 292 s. ISBN 978-0-521-15426-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. Ageing in cities. Paris : OECD, 2015. 200 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/ageing-in-cities_9789264231160-en> ISBN 978-92-64-23114-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Indicators of immigrant integration 2015 : settling in. Paris : OECD ; Brussels : European Union, 2015. 344 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/indicators-of-immigrant-integration-2015-settling-in_9789264234024-en> ISBN 978-92-64-23230-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. 9.Ageing

  Ageing : debate the issues. Edited by Patrick Love. Paris : OECD, 2015. 71 s. OECD insights. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264242654-en> ISBN 978-92-64-20660-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Čierno-biele svety : Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava : VEDA, 2015. 597 s. Etnologické štúdie, 23. ISBN 978-80-224-1413-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]