Výsledky vyhľadávania

  1. Teorie etnicity : čítanka textů. Přeložili: Lenka. J. Budilová ... [et al.]. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 733 s. Studijní texty, 64. svazek. ISBN 978-80-7419-185-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Ageing in cities. Paris : OECD, 2015. 200 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/ageing-in-cities_9789264231160-en> ISBN 978-92-64-23114-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Indicators of immigrant integration 2015 : settling in. Paris : OECD ; Brussels : European Union, 2015. 344 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/indicators-of-immigrant-integration-2015-settling-in_9789264234024-en> ISBN 978-92-64-23230-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. WILCOX, Bradford W. Prečo na manželstve záleží : tridsať záverov spoločenskovedných výskumov : súhrnná správa odborníkov na rodinu. Preklad: Marek Hrubčo. Rovinka : Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, 2015. 68 s. ISBN 978-80-971738-1-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  5. Ageing : debate the issues. Edited by Patrick Love. Paris : OECD, 2015. 71 s. OECD insights. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264242654-en> ISBN 978-92-64-20660-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Čierno-biele svety : Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava : VEDA, 2015. 597 s. Etnologické štúdie, 23. ISBN 978-80-224-1413-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  7. Matching economic migration with labour market needs. Paris : OECD, 2014. 379 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264216501-en> ISBN 978-92-64-21637-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Mortality assumptions and longevity risk : implications for pension funds and annuity providers. Paris : OECD, 2014. 190 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/mortality-assumptions-and-longevity-risk_9789264222748-en> ISBN 978-92-64-22271-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. International migration outlook 2014. Paris : OECD, 2014. 425 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2014_migr_outlook-2014-en> ISBN 978-92-64-21118-6. ISSN 1995-3968. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Minority v subsystéme kultúry. Medzinárodná vedecká konferencia. Minority v subsystéme kultúry : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Recenzenti Peter Liba, Erich Mistrík. 1. vyd. Nitra : Kulturologická spoločnosť, 2014. 499 s. Studia culturologica, Nr. 13. ISBN 978-80-558-0516-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]