Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 80  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000043 xpca^"
 1. STANĚK, Peter et al. Hľadanie novej reality : nové dimenzie ekonómie a spoločnosti. Recenzenti: Eva Rievajová, Milan Šikula. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 244 s. [11,7 AH]. ISBN 978-80-8168-943-7. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 2. HAVSHYNSKYY, Vladyslav. Etnopolitické konflikty v súčasnej dobe: Kurdistan a Náhorný Karabach. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 172-177 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. GALANSKÁ, Nina - KRKOŠKOVÁ, Zuzana. Analýza sociálneho kapitálu cudzincov v krajinách Vyšehradskej skupiny. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 134-142 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. JANUBOVÁ, Barbora. Postavenie indiánskeho obyvateľstva v Bolívii v kontexte chudoby. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1339-3502, 2016, roč. 11, č. 3, s. 55-63 online.
  článok

  článok

 5. ANTALOVÁ, Mária. Vzdelávacie štandardy v dimenziách novej spoločnosti. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 5-14 CD-ROM. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 6. GUBOVÁ, Klaudia - RICHNÁK, Patrik - BOLEK, Vladimír. Community plan as a method for management of developing processes of social services in a municipality. - Registrovaný: Web of Science. In Public administration 2016. international scientific conference. Public Administration 2016 : proceedings of the 11th international scientific conference: Pardubice, 22nd September 2016. - Pardubice : University of Pardubice, 2016. ISSN 978-80-7560-040-0, p. 58-65. VEGA 1/0305/15, I-16-107-00.
  článok

  článok

 7. TURŇA, Ľubomír. Analýza dynamického prejavu skupín z rôznych sociálnych a ekonomických prostredí na hraniciach ich koexistencie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 63-9 online.
  článok

  článok

 8. MATUŠOVIČ, Martin. Diagnosis of process and impact differences social and classic innovation. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 715-723 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (100%).
  článok

  článok

 9. MATUŠOVIČ, Martin. Social innovation versus traditional innovation. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 724-733 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (100%).
  článok

  článok

 10. HUDEC, Martin. Enhancing convergence and growth through knowledge-based society. In Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4299-9, s. 33-41 CD-ROM. I-16-106-00.
  článok

  článok