Výsledky vyhľadávania

 1. The Former Soviet Union and East Central Europe between Conflict and Reconciliation [elektronický zdroj]. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. online. Research in Peace and Reconciliation, Volume 4. Dostupné na : <https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.13109/9783666560330> ISBN 978-3-666-56033-0. ISSN 2197-0947.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Human security and security sector reform in Eastern Europe : study [elektronický zdroj]. 1st ed. Kiev : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. online [62 s.]. ISBN 978-617-7157-45-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Yearbook of Slovakia's foreign policy 2016 [elektronický zdroj]. Reviewers: Vladimír Benč ... [et al.]. 1st ed. Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2017. online [200 s.]. ISBN 978-80-89356-52-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Billateral academic forum Slovakia - France in the perspective of international policy of Slovak Republic. International scientific conference. Billateral academic forum Slovakia - France in the perspective of international policy of Slovak Republic : [proceedings] : international scientific conference : Fakulta managementu Univerzity Komenského, Bratislava, november 25th, 2016 [elektronický zdroj]. 1st ed. Praha : Wolters Kluwer, 2016. CD-ROM [206 s.]. ISBN 978-80-7552-541-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy. Konferencia. Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy : zborník vychádza pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. : konferencia, 11. novembra 2016 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Robert Schronk, Ján Reken. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [107 s.]. ISBN 978-80-225-4313-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z [9. ročníka] medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 27. október 2015 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Juraj Nemec, Mária Uramová. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2015. CD-ROM [300 s.]. ISBN 978-80-557-1054-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Bezpečné Slovensko a Európska únia. Medzinárodná vedecká konferencia. Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. – 15. november 2013, Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. Recenzenti Marián Mesároš, Jaroslav Ivor. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2013. CD-ROM [372 s.]. ISBN 978-80-89282-88-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Crucial problems of international relations through the eyes of young scholars. International conference of young scholars. Crucial problems of international relations through the eyes of young scholars : proceedings of XII. international conference of young scholars, Prague June 2009 : research plan [elektronický zdroj]. Vol. I, II. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-245-1578-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Industrial relations in Europe 2008 [elektronický zdroj]. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009. 162 s. ISBN 978-92-79-10105-2. ISSN 1680-3515. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. Current issues of the international politics through the eyes of young European. International conference of young scholars. Current issues of the international politics through the eyes of young European : collection of papers from the International conference of young scholars 2005 : Praha 2005 [elektronický zdroj]. Praha : Oeconomica, Nakladatelství VŠE, 2005. CD-ROM. ISBN 80-245-1009-X.
  elektronická kniha

  elektronická kniha