Výsledky vyhľadávania

 1. Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: EconLit, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Vysoká škola ekonomická. 6x ročne. ISSN 0032-3233. Dostupné na : http://www.vse.cz/polek
  časopis

  časopis

 2. Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 4x ročne. ISSN 1336-3727. Dostupné na : https://fsev.tnuni.sk/revue/index.php?lang=svk
  Sociálno-ekonomická revue

  časopis

 3. Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 1802-792X. Dostupné na : http://www.vsfs.cz/acta
  časopis

  časopis

 4. Theory Methodology Practice. - Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus. Miskolc : University of Miskolc. 2x ročne. ISSN 1589-3413. Dostupné na : http://tmp.gtk.uni-miskolc.hu
  časopis

  časopis

 5. 5.Ekonom

  Ekonom : týdeník vydavatelství Economia. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Economia. 52x ročne. ISSN 1210-0714. Dostupné na : https://www.economia.cz/
  časopis

  časopis

 6. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 4x ročne. ISSN 0323-262X. Dostupné na : https://euba.sk/veda-vyskum/ekonomicke-rozhlady
  Ekonomické rozhľady

  časopis

 7. Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy : Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Scopus. Prague : University of Economics. 6x ročne. ISSN 1210-0455. Dostupné na : http://www.vse.cz/pep/
  časopis

  časopis

 8. Voprosy Ekonomiki. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Moskva : NP Redakcija žurnal Voprosy ekonomiki. 12x ročne. ISSN 0042-8736. Dostupné na : http://www.vopreco.ru
  časopis

  časopis

 9. Economics of Transition and Institutional Change. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Oxford : John Wiley & Sons Ltd. 4x ročne. ISSN 2577-6975. Dostupné na : https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25776983
  časopis

  časopis

 10. Hospodárske noviny. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA Slovakia. denník. Dostupné na : <http://hnonline.sk> ISSN 1335-4701.
  časopis

  časopis