Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁBORSKÝ, Ján. Prečo sa ľudia nesprávajú ako Sheldon Cooper. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 11. februára 2016, roč. 26, č. 6, s. 34-35.
  článok

  článok

 2. SIRŮČEK, Pavel. Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – M. Kalecki. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 6, s. 78-85.
  článok

  článok

 3. ČERVENÝ, Karel. Bez znalosti Paretova pravidla nelze být úspěšný. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2016. ISSN 1335-9231, 2016, roč. 24, č. 4, s. 18-20.
  článok

  článok

 4. JENÍČEK, Vladimír. Economic growth in the development economy. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 2, s. 93-99.
  článok

  článok

 5. SIRŮČEK, Pavel. Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – M. I. Tugan - Baranovskij. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 1, s. 82-90.
  článok

  článok

 6. SIRŮČEK, Pavel. Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – J. A. Schumpeter. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 3, s. 77-86.
  článok

  článok

 7. SIRŮČEK, Pavel. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2015. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 4, s. 492-499.
  článok

  článok

 8. HOLEC, Roman. Ervin Hexner (zabudnutý ekonóm). In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, December 2015, roč. 23, č. 10, s. 28-30.
  článok

  článok

 9. KORČEK, Ľudovít. Inovácie sú základným faktorom ekonomického vývinu. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-2955, jún 2015, roč. 11, č. 1, s. 88-90. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0206200/VedeckyCasopisVSEMvs_2015_06.pdf>
  článok

  článok

 10. MIČÚCH, Marek. Nobelova cena za ekonómiu 2014. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Január 2015, roč. 23, č. 1, s. 27-28.
  článok

  článok