Výsledky vyhľadávania

 1. MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. 1st Edition. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. online 1185 s. ISBN 978-80-87952-27-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. EMAN 2018: Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times. International Scientific Conference. EMAN 2018: Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times : Proceedings of the Second International Scientific Conference, March 22, 2018, (Ljubljana, Slovenia) [elektronický zdroj]. Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans ... [et al.], 2018. online 1026 s. ISBN 978-86-80194-11-0.
  EMAN 2018: Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times

  elektronická kniha

 3. International Days of Statistics and Economics. International Conference. International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1. Edition. Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. online 2063 s. Dostupné na : <https://msed.vse.cz/msed_2018/sbornik/introduction.html> ISBN 978-80-87990-14-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. TRANSCOM 2015. European conference of young researchers and scientists. TRANSCOM 2015 : proceedings : 11-th european conference of young researchers and scientists : Žilina, june 22 - 24, 2015, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Section 2. Economics and management. Reviewers: Alžbeta Bieliková ... [et al.]. 1st ed. Žilina : University of Žilina, 2015. online [302 s.]. ISBN 978-80-554-1044-9. ISSN 1339-9829.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Výsledky ekonomického výzkumu. Konference doktorandů. Výsledky ekonomického výzkumu : sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní : Praha, 10. prosince 2014 : [2. ročník] [elektronický zdroj]. 1. vyd. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2014. CD-ROM [27 s.]. ISBN 978-80-7408-107-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. New economic challenges. International PhD student conference. New economic challenges : conference proceedings : 4th international PhD student conference : april 25, 2013, Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. Edited by Veronika Kajurová. Brno : Masarykova univerzita, 2013. CD-ROM [303 s.]. ISBN 978-80-210-6301-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. COHEN, Daniel. The prosperity of vice : a worried view of economics [elektronický zdroj]. Cambridge : The MIT Press, 2012. online [xx, 216 p.]. Dostupné na : <http://web.ebscohost.com/ehost/results?sid=a7d08c55-a9b3-4232-93f7-4d1c21efbdb3%40sessionmgr11&vid=5&hid=19&bquery=The+Prosperity+%22of%22+Vice&bdata=JmRiPW5sZWJrJmxhbmc9Y3MmdHlwZT0wJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl> ISBN 978-0-262-30143-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. PETRÍK, Borislav. Nobelova cena za ekonómiu (1969-2012) [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. online [42 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Economics and history : surveys in cliometrics [elektronický zdroj]. Chichester : Wiley-Blackwell, 2011. online [vi, 298 p.]. Surveys of recent research in economics, 2. Dostupné na : <http://web.ebscohost.com/ehost/results?sid=2a9f72a3-df24-4db0-8b54-35cc8e5989a5%40sessionmgr13&vid=14&hid=23&bquery=Economics+AND+History+%3a+Surveys+%22in%22+Cliometrics&bdata=JmRiPW5sZWJrJmxhbmc9Y3MmdHlwZT0wJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d> ISBN 978-1-444-34669-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. III. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná, 5. listopadu 2010 [elektronický zdroj]. Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-7248-620-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha