Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 24  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000058 xcla^"
 1. VALENČÍK, Radim - WAWROSZ, Petr. Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2015. ISSN 1801-7118, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-22.
  článok

  článok

 2. ZEMAN, Jan. Relation between composite indicators and estimates of quarterly GDP changes: case of the Czech Republic. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2014. ISSN 0322-788X, 2014, vol. 94, no. 2, s. 36-45.
  článok

  článok

 3. MURA, Ladislav et al. Makroekonomická analýza čínskej ekonomiky - problematika HDP. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 5, s. 127-132.
  článok

  článok

 4. NEČADOVÁ, Marta - BREŇOVÁ, Lubomíra. Změna ve výkonnosti firem v podmínkách krize a jejich adaptace na změněné tržní podmínky. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2010. ISSN 1802-8934, 2010, č. 4.
  článok

  článok

 5. TUŠAN, Radoslav - HUDÁKOVÁ, Lenka. Analýza výsledku hospodárenia slovenských priemyselných firiem. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 7-8, s. 429-436.
  článok

  článok

 6. ŠULAJOVÁ, Irena. Politicko-ekonomická analýza slovenskej ekonomiky v komparácii s českou ekonomikou. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2006. ISSN 1335-2741, 2006, roč. 9, č. 2, s. 87-96.
  článok

  článok

 7. JURAJDA, Štěpán et al. Hlavní ekonomické důsledky pořádaní letních olympijských her v Praze v roce 2016. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0032-3233, 2006, roč. 54, č. 4, s. 490-507.
  článok

  článok

 8. Modelovanie makroekonomického vývoja v SR : odborný seminár NBS. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2005. ISSN 1335-0900, Júl 2005, roč. 13, č. 7, s. 1-12.
  článok

  článok

 9. CHRASTINOVÁ, Zuzana. Ekonomické faktory efektívnosti poľnohospodárstva v rokoch 2000-2003. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2005. ISSN 1335-6186, 2005, roč. 5, č. 1, s. 3-13.
  článok

  článok

 10. OFFUTT, Susan. Policy analysis for globalized agriculture. In Agricultural economics = Zemědělská ekonomika : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2003. ISSN 0139-570X, 2003, roč. 49, č. 2, s. 67-70. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/59170.pdf>
  článok

  článok