Výsledky vyhľadávania

  1. LINDELL, Jim. Analytics and Big Data for Accountants. Durham : AICPA /Wiley, 2017. [100 s.]. ISBN 978-1-119-51233-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. TULEJA, Pavel. Analýza pro ekonomy. Brno : Computer Press, 2007. vi, 336 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-251-1801-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  3. LIŠKA, Václav. Makroekonomie. Praha : Professional Publishing, 2002. 554 s. ISBN 80-86419-27-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  4. HOEN, Alex R. An input-output analysis of European integration. Bingley : Emerald, 2002. xv, 248 s. Contributions to economic analysis, 253. ISBN 978-0-44-450188-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Zarzadzanie i marketing 14 : aspekty makro- i mikroekonomiczne. Wroclaw : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu, 2000. 135 s. Prace naukowe nr. 843. ISSN 0324-8445, 1426-8604. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. KRAJNYÁK, Kornélia - ZETTELMEYER, Jeromin. Competitiveness in transition economies : what scope for real appreciation? Washington : International Monetary Fund, 1997. 55 s. IMF Working paper, WP/97/149. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. KRAFT, Jiří et al. Úvod do ekonomie v teorii a příkladech. 1. vyd. Liberec : Katedra obecné ekonomie Hospodářskej fakulty TU v Liberci, 1996. 181 s. ISBN 80-7083-191-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  8. DEMANGE, Gabrielle - PONSSARD, Jean-Pierre. Théorie des jeux et analyse économique. Paris : Presses Universitaires de France, 1994. 233 s. Économie. ISBN 2-13-045973-0. ISSN 0991-5168. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. BENDAVID-VAL, Avrom. Regional and local economic analysis for practitioners. 4. ed. Westport : Praeger, 1991. 238 s. ISBN 0-275-93751-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Analiza i diagnostyka ekonomiczna. 1. wyd. Wroclaw : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu, 1991. 74 s. Prace naukowe, Nr 596. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]