Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 24  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000058 xpca^"
 1. GAJDOŠ, Jozef - DLUHOŠ, Martin. Výkonnosť ekonomík krajín z pohľadu logistiky a HDP. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2015. ISSN 1338-5224, 2015, roč. 5, č. 1, s. 30-37 online.
  článok

  článok

 2. GREŠŠ, Martin. Chorvátsko v EÚ - postavenie ekonomiky najmladšieho členského štátu. In Siločiary. - Bratislava : Slovenská ekonomická spoločnosť - Nezávislé združenie ekonómov Slovenska, 2014. ISSN 1336-4634, október 2014, roč. 12, č. 10, s. 3-5.
  článok

  článok

 3. FABINYOVÁ, Radka. Aplikácia metód ekonomickej analýzy pri skúmaní faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť podnikov v danom odvetví : dizertačná práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2014. 123 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. HORVÁT, Peter - KÖNIG, Brian - OSTRIHOŇ, Filip. Porovnanie výkonnosti spoločností tvoriacich Index Dow Jones Industrial Average. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi X : zborník príspevkov zo seminára : 29. – 31. máj 2013, Čingov – Slovenský raj. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3646-2, [S. 1-6]. IGMP I-13-107-00.
  článok

  článok

 5. SOVÍKOVÁ, Daniela. Výkonnosť slovenskej ekonomiky a jej korelácia s výkonnosťou podnikovej sféry. In Analýza faktorov zvyšujúcich odolnosť podniku voči kríze : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0396/13. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3782-7, s. 13-17. VEGA 1/0396/13.
  článok

  článok

 6. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Význam teórie ľudského kapitálu pre makroekonomickú analýzu. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3682-0, s. [1-7] CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. NEŽINSKÝ, Eduard. Miera spoločenskej efektívnosti. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave : 8. november 2013 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3712-4, [7 s.] [CD-ROM]. VEGA 1/0421/11.
  článok

  článok

 8. VALACH, Matej. Reálna konvergencia SR k EÚ a jej postavenie v rámci V4. In Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast : vedecké state z riešenia projektov VEGA 1/0421/1, VEGA 1/0795/12, VEGA 1/1057/12, VEGA 1/0477/13, VEGA 1/0570/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3803-9, [S. 1-5] [CD-ROM]. VEGA 1/0477/13.
  článok

  článok

 9. VALACH, Matej. Konvergencia SR v oblasti trhu práce k EÚ a jej postavenie v rámci V4. In Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast : vedecké state z riešenia projektov VEGA 1/0421/1, VEGA 1/0795/12, VEGA 1/1057/12, VEGA 1/0477/13, VEGA 1/0570/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3803-9, [S. 1-4] [CD-ROM]. VEGA 1/0477/13.
  článok

  článok

 10. STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - STRÁŽOVSKÁ, Helena. Syntetizovanie výsledkov ekonomickej analýzy podniku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : MERKURY, 2012. ISSN 1337-9313, 2012, roč. 4, č. 1-2, s. 94-101.
  článok

  článok