Výsledky vyhľadávania

  1. LACOVÁ, Žaneta - VALLUŠOVÁ, Anna. A Guide to Macroeconomics 1. Recenzenti: Mária Horehájová, Júlia Ďurčová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 155 s. ISBN 978-80-557-1813-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. CORNIA, Giovanni Andrea. The Macroeconomics of Developing Countries : An Intermediate Textbook. 1st Edition. New York : Oxford University Press, 2020. 393 s. ISBN 978-0-19-885667-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. HEINTZ, James. The Economy's Other Half : How Taking Gender Seriously Transforms Macroeconomics. 1st Edition. Coventry : Agenda Publishing, 2019. 100 s. The Gendered Economy. ISBN 978-1-78821-063-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 10th Edition. New York : macmillan international, 2019. 612 s. ISBN 978-1-319-24358-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  5. SCHILLER, Bradley R. - GEBHARDT, Karen. The Macroeconomy Today. 15th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2019. 468 s. The McGraw-Hill Series Economics. ISBN 978-1-260-09851-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  6. ROMER, David. Advanced Macroeconomics. 5th Edition. New York : McGraw-Hill, 2019. 782 s. The McGraw-Hill Series Economics. ISBN 978-1-260-18521-8. [Počet ex. : 6, z toho voľných 0, prezenčne 4]
  7. DE GRAUWE, Paul - JI, Yuemei. Behavioral Macroeconomics : Theory and Policy. Oxford : Oxford University Press, 2019. 260 s. ISBN 978-0-19-883232-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. SOUKUP, Jindřich et al. Makroekonomie. Lektorovali: Helena Horská ... [et al.]. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Management Press, 2018. 535 s. ISBN 978-80-7261-537-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  9. HOLMAN, Robert. Makroekonomie : sbírka řešených otázek a příkladů : středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2018. 91 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-723-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  10. HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 3. vydání. Praha : C.H.Beck, 2018. 455 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-541-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]