Výsledky vyhľadávania

 1. KÖNIG, Brian. Úvod do ekonometrie 1 : (MS EXCEL a GRETL). Recenzovali: Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 141 s. [6,49 AH]. ISBN 978-80-89962-48-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 2. LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Úvod do ekonometrie s programom EViews. Recenzenti: Veronika Miťková, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 345 s. [26,21 AH]. ISBN 978-80-972866-7-5. [Počet ex. : 19, z toho voľných 12, prezenčne 2]
 3. LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Úvod do ekonometrie s programom Gretl. Recenzenti: Veronika Miťková, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 345 s. [26,14 AH]. ISBN 978-80-972866-5-1. [Počet ex. : 19, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 4. MARKOVIČ, Peter - MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Stress Techniques – Innovation of Risk Management Methods. Reviewers: Štefan Majtán, Lilia Dvořáková, Anna Križanová. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. CD-ROM 168 s. [9,18 AH]. VEGA 1/0066/17, VEGA 1/0857/16. ISBN 978-80-7598-251-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. LUKÁČIK, Martin et al. Ekonometrická analýza produkčných možností ekonomiky a trhu práce na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0444/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. Oponenti: Erik Šoltés, Veronika Miťková. 1. vyd. Bratislava, 2017. 14 s. VEGA 1/0444/15.
 6. LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana - SZOMOLÁNYI, Karol. Bayesovská ekonometria. Recenzenti: Zlatica Ivaničová, Ivan Lichner. 1. vyd. Bratislava : Letra Interactive, 2017. 200 s. [14,51 AH]. KEGA 044EU-4/2015. ISBN 978-80-972328-2-5. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 7. LUKÁČIK, Martin et al. Vypracovanie monografie Bayesovská ekonometria pre prax a študentov postgraduálneho štúdia. Oponenti: Ivan Lichner, Veronika Miťková. 1. vyd. Bratislava, 2016. [19 s.]. KEGA 044EU-4/2015.
 8. OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Drivers of CO₂ emissions in the Slovak economy: the logarithmic mean divisia index approach of decomposition. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 4, s. 331-352.
  článok

  článok

 9. CHOCHOLATÁ, Michaela - FURKOVÁ, Andrea. Income disparities and convergence across regions of Central Europe. - Registrovaný: Web of Science. In Croatian Operational Research Review : International Scientific Journal. - Croatia : Croatian Operational Research Society at Hrcak. ISSN 1848-9931, 2016, vol. 7, no. 2, pp. 303-318 online.
  článok

  článok

 10. PUŠKÁROVÁ, Paula - BARTALOSOVÁ, Erika - GALANSKÁ, Nina. Analýza vplyvu príjmových nerovností na ekonomický rast optikou priestorovej ekonometrie : záverečná správa k projektu I-15-108-00 : doba riešenia - rok 2015. Recenzenti: Peter Staněk, Ľubomír Billý. 1. vyd. Bratislava, 2015. [6 s.]. I-15-108-00.