Výsledky vyhľadávania

 1. SIRŮČEK, Pavel. Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – O. R. Lange. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 1, s. 79-88.
  článok

  článok

 2. PILCHOVÁ, Lenka. Niektoré teoretické predpoklady štandardnej finančnej teórie a jej nedostatky. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Január - Február 2017, roč. 4, č. 1, s. 1-4 online.
  článok

  článok

 3. BURYAN, Šimon - SANKOT, Ondřej - MUSIYENKO, Svitlana. Phillipsova křivka: případ USA a Japonska. In QUAERE 2016. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2016 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 6 : 23.-27. května 2016, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-15-3, s. 168-177 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. BAČIŠIN, Vladimír. Teória kontraktov – ako vylepšiť zmluvy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 2, s. 28-29.
  článok

  článok

 5. JANÍČKO, Martin. Karel Marx a jeho postoj k vybraným politickým přesahům idealismu. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 2, s. 113-122.
  článok

  článok

 6. SIRŮČEK, Pavel. Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – F. Valenta. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 4, s. 71-79.
  článok

  článok

 7. BURYAN, Šimon. Phillipsova křivka: teorie a případ Japonska a USA. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 4, s. 52-64.
  článok

  článok

 8. MAIALEH, Robin. Fundamentální koncept nerovnosti v perspektivě paretovské ekonomie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 8, s. 973-987.
  článok

  článok

 9. FIGURA, Ivan. Študentské publikácie slovenského národohospodára Petra Zaťku. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 1, s. 115-123.
  článok

  článok

 10. SIRŮČEK, Pavel. Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – A. A. Cournot. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 3, s. 67-74.
  článok

  článok