Výsledky vyhľadávania

  1. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Postavenie zamestnaneckých benefitov v systémoch odmeňovania : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 40 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4701-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  2. JONIAKOVÁ, Zuzana. Aktuálne koncepcie odmeňovania zamestnancov v slovenských podnikoch : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: ekonómia a manažment (ekonomika a manažment podniku). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 74 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4679-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  3. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Mzdy profesionálne. 2. rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. 804 s. ISBN 978-80-571-0006-5. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  4. FERRER LÓPEZ, Miguel Ángel. Cómo confeccionar nóminas y seguros sociales 2013. 26. ed. actualiz. Barcelona : DEUSTO, 2013. 527 s. ISBN 978-84-234-1402-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. Překlad: Josef Koubek. Praha : GRADA Publishing, 2009. 442 s. Expert. ISBN 978-80-247-2890-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  6. Benefits and wages 2007 : OECD indicators. Paris : OECD, 2007. 205 s. ISBN 978-92-64-02378-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. Remuneration of researches in the public and private sectors : service contract REM01. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007. 211 s. ISBN 92-79-05602-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Handbuch des Entgeltmanagements. München : Verlag Franz Vahlen, 2005. 366 s. ISBN 3-8006-2708-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Performance-related pay policies for government employees. Paris : OECD, 2005. 221 s. ISBN 92-64-00753-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. HENDERSON, Richard I. Kompensacionnyj menedžment. Perevod: N. Kačanova ... [et al.]. 8. ed. Sankt-Peterburg : Piter, 2004. 872 s. Biznes-klass. ISBN 5-318-00516-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]