Výsledky vyhľadávania

 1. JONIAKOVÁ, Zuzana. Zmeny v odmeňovaní zamestnancov v kontexte zmien vo svete práce : habilitačná práca. Oponent: Štefan Slávik... [et al.]. Bratislava, 2019. 173 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. POGÁNY, Tomáš - RIEVAJOVÁ, Eva. Minimálna mzda – prístupy ku skúmaniu a východiská pre stanovenie. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISSN 1805-0638, 2016, roč. 5, č. 2, s. 54-65 online. VEGA 1/0001/16 "Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti".
  článok

  článok

 3. TEREK, Milan. Odľahlé dáta a charakteristiky polohy v analýzach miezd a príjmov. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 1, s. 114-126 online. VEGA 1/0092/15 "Moderné prístupy k navrhovaniu komplexných štatistických prieskumov", VEGA 1/0246/16 "Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu".
  článok

  článok

 4. ORBÁNOVÁ, Darina. Analýza príjmov zamestnancov v závislosti od vzdelania. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 105-110 CD-ROM. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 5. KUFELOVÁ, Iveta. Analysis of salary progress and remuneration in Slovakia. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 636-641 CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok

 6. SIKA, Peter. The Relationship of the minimum wage and unemployment in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Economic and social development - the legal challenges of modern world. International scientific conference. Economic and social development - the legal challenges of modern world : 16th international scientific conference : Split, 1-2 September 2016 : Book of proceedings. - Varazdin : Varazdin Development and entrepreneurship agency, 2016. ISSN 1849-7535, p. 587-596. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 7. KUŠNÍROVÁ, Jana. Životné minimum a dopad jeho výšky na vybrané daňové veličiny v roku 2016. In Mzdové účtovníctvo a personalistika - portál. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-4740, 19.10.2015, [s. 1-2], [1,41 NS] online. Dostupné na : <http://www.mup.sk/?uniqueid=uchxzASYZNYgghOvcPhx_IdWcb20BHreAg_rzFJ8D5c>
  článok

  článok

 8. RABATINOVÁ, Marcela. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň FO a daňovom bonuse za rok 2014. In Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov : newsletter aktuálnych informácií, otázok a odpovedí. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1335-3772, 27. február 2015, roč. 11, č. 4, s. 4-6.
  článok

  článok

 9. KUŠNÍROVÁ, Jana. Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2015. In Mzdové účtovníctvo a personalistika - portál. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-4740, 9.2.2015, [s. 1-2], [2,28 NS] online. Dostupné na : <http://www.mup.sk/33/vypocet-cistej-mzdy-zamestnanca-v-roku-2015-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_GH6jkyzBdTm1UWBS0tlgLw/?serp=1>
  článok

  článok

 10. KERBČÁROVÁ, Daniela. The Comparison of differences between variables influencing the level of wages in the various types of firms in terms of ownership. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 431-440 CD-ROM.
  článok

  článok