Výsledky vyhľadávania

 1. KUBICA, Milan et al. Realitné maklérstvo : manažment nehnuteľností. Recenzenti: Helena Majdúchová, Danica Končeková. 1. vydanie. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 348 s. [14,88 AH]. KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-80-89553-54-9. [Počet ex. : 7, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 1]
 2. STEINHAUSER, Dušan - GARAJ, Martin. Vplyv vybraných faktorov na vývoj cien nehnuteľností. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 145-153 CD-ROM. KEGA 002EU-4/2015 (2015 – 2016).
  článok

  článok

 3. JAKUBEC, Miroslav. Realitný trh – nová realitná bublina. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok

 4. NEMCOVÁ, Daniela. Cena ako kľúčový faktor na trhu s nehnuteľnosťami. In Scientia iuventa 2016. Medzinárodná konferencia. Scientia iuventa 2016 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : 21. apríl 2016, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1084-6, s. 353-359.
  článok

  článok

 5. KARŠAY, Alexander. Cenové bubliny na realitných trhoch a finančné krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2015. 90 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. JAKUBEC, Miroslav. Stanovenie hodnoty hotelov. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 26-36 [CD -ROM]. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 7. LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana. Faktory ovplyvňujúce ceny nehnuteľností na realitnom trhu. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 104-113 CD-ROM. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok

 8. NEMCOVÁ, Daniela. Podnikanie na slovenskom realitnom trhu. In Scientia Iuventa 2015. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : 23. apríl 2015 Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-0858-4, [S. 1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KUBICA, Milan. Znalecký posudok ako dôkazný prostriedok. In Znalecká činnosť a perspektívy jej ďalšieho rozvoja : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3928-9, s. 33-40.
  článok

  článok

 10. KARDOŠ, Peter. Quo vadis trh s kanceláriami v Bratislave. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 171-177 CD-ROM. VEGA 1/0980/12 100%.
  článok

  článok