Výsledky vyhľadávania

 1. BONEK, Martin. Štátny fond rozvoja bývania po novom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 5, s. 257-265.
  článok

  článok

 2. MATULKOVÁ, Mariana. Štátny fond rozvoja bývania po novom. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 1, s. 61-63.
  článok

  článok

 3. MORAVČÍK, Oto. Investment processes and their impact on investment in housing. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2015. ISSN 1336-5711, 2015, č. 4, s. 1. Recenzia na: Investičné procesy a ich vplyv na investície do bývania / Jarmila Vidová ; recenzenti: Eleonóra Tuhárska, Peter Sika. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4090-2. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=2512>
  článok

  článok

 4. MORAVČÍK, Oto. [Investičné procesy a ich vplyv na investície do bývania]. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2015. ISSN 1212-415X, 2015, roč. 15, č. 4, s. 104-106. Recenzia na: Investičné procesy a ich vplyv na investície do bývania / Jarmila Vidová ; recenzenti: Eleonóra Tuhárska, Peter Sika. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4090-2.
  článok

  článok

 5. DOČASNÁ, Slavomíra - TRIZULIAK, Tibor. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1335-1583, 2014, roč. 19, č. 10, s. 7-176.
  článok

  článok

 6. JEŽOVÁ, Monika. Změny na trhu nemovitostí pro bydlení v souvislosti s ekonomickou krizí. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2012. ISSN 1805-3246, 2013, č. 1, s. 1-14.
  článok

  článok

 7. JANISS, Róbert. Nástroje bytovej politiky na podporu trvalej udržateľnosti bytového fondu Slovenskej republiky. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 46-53.
  článok

  článok

 8. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Úverové financovanie rozvoja bývania. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-0448, 2012, č. 9, s. 67-71.
  článok

  článok

 9. ŠUŠKA, Pavel. Produkcia vybudovaného prostredia v postsocialistickej Bratislave: podmienky, dynamika a územný prejav. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2012. ISSN 0016-7193, 2012, roč. 64, č. 2, s. 155-179.
  článok

  článok

 10. CÁR, Mikuláš. Na Slovensku pokračuje kryštalizácia trhu s bývaním. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, Máj 2011, roč. 19, č. 5, s. 20-21.
  článok

  článok