Výsledky vyhľadávania

 1. SÍBERT, Adam. Vplyv lokálnych charakteristík na ceny bytov v meste : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2017. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ANTALOVÁ, Mária. Bývanie a migrácia v SR. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 2, s. 5-18 online. VEGA 1/0002/16 "Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily".
  článok

  článok

 3. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Júl-august 2016, roč. 3, č. 7-8, s. 1-6 online. VEGA 1/0002/16 "Socio-ekonomické aspekty bytovej politiky v kontexte migrácie pracovnej sily".
  článok

  článok

 4. NEMCOVÁ, Daniela. State housing policy in Slovak Republic as the mean of stimulating demand in the real estate market. In DOKBAT. Drive your knowledge be a scientist. International conference. DOKBAT. Drive your knowledge be a scientist : conference proceedings of the 12th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : Zlín, 25.4.2016. - Zlín : Tomas Bata university in Zlín, 2016. ISBN 978-80-7454-592-4, p. 266-271.
  článok

  článok

 5. VIDOVÁ, Jarmila. Housing policy and employment in the Slovak Republic. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 2, s. 1-12 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 6. SZÜDI, Gábor - KOVÁČOVÁ, Jaroslava. "Building hope: from a shack to 3E house" - Innovative housing approach in the provision of affordable housing. In Journal of Housing and the Built Environment. - Dordrecht, 2016, vol.31, no. 3, pp. 423-438 online. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok

 7. BRINDZOVÁ, Zuzana. Zodpovedné orgány v oblasti rozvoja bývania štátnej bytovej politiky do roku 2020. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1336-4014, 4.2.2015, [s. 1-2], [6,22 NS] online. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/zodpovedne-organy-v-oblasti-rozvoja-byvania-statnej-bytovej-politiky-do-roku-2020-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fUPjKV89rOfpAg_rzFJ8D5c/>
  článok

  článok

 8. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Formy podpory a výchovy pre mladých podnikateľov v stavebníctve v Slovenskej republike. In Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti I. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4166-4, s. 81-89. KEGA 042EU-4/2014.
  článok

  článok

 9. VIDOVÁ, Jarmila. Investičné procesy a ich vplyv na investície do bývania. Recenzenti: Eleonóra Tuhárska, Peter Sika. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 182 s. [13,59 AH]. ISBN 978-80-225-4090-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 10. ĎURECH, Richard. Regionálny vývoj dostupnosti bývania na Slovensku. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2014. ISSN 1336-5711, 2014, č. 2, s. 1-17 online.
  článok

  článok