Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 50  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000131 xpca^"
 1. BARTALOSOVÁ, Erika. Analýza stavu malých a stredných podnikov na Slovensku v porovnaní s EU-28. In Konkurence. Mezinárodní vědecká konference. Konkurence : sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference : 14. 5. 2015 Jihlava. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISBN 978-80-88064-14-5, s. 1-8 CD-ROM. I-15-108-00.
  článok

  článok

 2. HUDEC, Miroslav. Managing fuzzines of real world in business informatics. In Strategic Management and its Support by Information Systems. international conference. Strategic Management and its Support by Information Systems : proceedings of the 11th International Conference: May 21st-22nd, Uherské Hradiště, Czech Republic. - Uherské Hradiště : VSB - Technical University of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3741-3, p. 221-228 [CD-ROM].
  článok

  článok

 3. TÓTHOVÁ, Alena. Význam mikro podnikov pre slovenskú ekonomiku. In Ekonomika, financie a manažment podniku VIII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3941-8, [S. 1-8] CD-ROM. VEGA 1/0008/14. 1/0008/14, VEGA, Kľúčové trendy vo finančnom rozhodovaní manažérov v podmienkach nestabilných finančných trhov.
  článok

  článok

 4. ŠINSKÝ, Peter. Strategické plánovanie v malých a stredných podnikoch: prehľad odbornej literatúry. In Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3989-0, s. 46-56. VEGA 1/0229/14. 1/0229/14, VEGA, Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania.
  článok

  článok

 5. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Mikropodnik v kontexte smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/ EÚ. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava - hotel West - Kamzík , 3. - 5. septembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3821-3, s. 141-144.
  článok

  článok

 6. GAJDOVÁ, Denisa. Meranie kooperácie vybraných podnikov služieb v SR prostredníctvom analýzy nulového bodu. In Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy : nekonferenčný recenzovaný vedecký zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3855-8, s. 87-95 CD-ROM. VEGA 1/0980/12. 1/0980/12, VEGA, Aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov.
  článok

  článok

 7. PÁSZTOROVÁ, Janka - RUŽEKOVÁ, Viera - ŠKORVAGOVÁ, Simona. Malé a stredné podniky v čase globálnej hospodárskej kríry. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2013 : adaptácia - nástroj na presadenie rozvojovej stratégie slovenských a českých firiem v období hospodárskej krízy : zborník z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie : Praha a Bratislava, 23. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3664-6, s. 169-179. VEGA 1/1185/12, VEGA 1/0826/12. 1/1185/12, VEGA, Zmeny v spotrebiteľských trendoch podmienené dosahmi finančno-hospodárskej (spoločenskej) krízy, ich odraz v modifikáciách marketingových programov podnikateľských subjektov v snahe udržania ich konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch (s aplikáciou na podmienky EÚ s akcentom na SR).
  článok

  článok

 8. HAMERŠMIDOVÁ, Lenka. Internacionalizácia malých a stredných podnikov na Slovensku a v Európe. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. FETISOVOVÁ, Elena - HYRÁNEK, Eduard - NAGY, Ladislav. Internacionalizácia malých a stredných podnikov. In Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0004/13. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3781-0, s. 29-33. VEGA 1/0004/13. 1/0004/13, VEGA, Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku.
  článok

  článok

 10. SMORADA, Marián - ŠRENKEL, Ľudovít. Coworkingové priestory a ich prínosy pre malé podniky. In Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0004/13. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3781-0, s. 55-59. VEGA 1/0004/13. 1/0004/13, VEGA, Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.