Výsledky vyhľadávania

 1. CZAKER, Marco - MARKOVIČ, Peter. Die Befriedigungsaussichten der Gläubiger von Kapitalgesellschaften : wirtschaftliche und juristische Aspekte im Rahmen der EWU : monographie. Recenzenti: Miroslav Majtán, Zuzana Juhászová, Klaus Oestringer. 1. Auflage. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 173 s. [11,87 AH]. VEGA 1/0066/17. ISBN 978-80-89553-55-6.
 2. MAJDÚCHOVÁ, Helena - BUKOVOVÁ, Sylvia - HRUŠOVSKÁ, Dana. Neziskové organizácie : vybrané problémy ekonomiky a manažmentu neziskových organizácií. Recenzovali: Štefan Majtán, Daniela Rybárová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 219 s. [13,06 AH]. ISBN 978-80-225-4587-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 3. DUDÁŠ, Tomáš. Štátne podniky v Číne - hrozba pre hospodársky rast? In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 240-250 online. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok

 4. STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - JANČÍKOVÁ, Eva. Importance of family business for EU economies. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2016. ISSN 1993-6788, 2016, no. 8, pp. 33-40.
  článok

  článok

 5. KUBRANOVÁ, Magdaléna. The Risk factors of treasury policy in non-financial companies. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 629-635 CD-ROM. VEGA 1/0008/14 (100 %).
  článok

  článok

 6. KISSOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela. Portfólio aktivít vybraných neziskových organizácií v oblasti zodpovedného podnikania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok

 7. PETERA, Petr - WAGNER, Jaroslav - PAKŠIOVÁ, Renáta. Methodology of content analysis of CR information in annual reports of the largest Czech and Slovak companies by means of Cata. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In IDIMT-2016 : information technology, society and economy strategic cross-influences. Interdisciplinary information management talks. IDIMT-2016 : information technology, society and economy strategic cross-influences : [proceedings] : 24th interdisciplinary information management talks : 7.-9.9.2016, Poděbrady, Czech Republic. - Linz : Trauner Verlag Universität, 2016. ISBN 978-3-99033-869-8, pp. 383-392. VEGA 1/0512/16, IGA 1/37/2016.
  článok

  článok

 8. BARTOŠ, Adam - JANČOVIČOVÁ, Monika. Fundraising as a form of financing of non-profit organizations. In Trendy v podnikání 2016. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0648-7, s. 1-8 CD-ROM. VEGA 1/0128/15 50%, VEGA 1/0857/16 50%.
  článok

  článok

 9. BEGÁN, Rastislav - KROŠLÁKOVÁ, Monika. Barometer rodinných podnikov v Európe. In Barometer rodinných podnikov v Európe. - Bratislava : KPMG Slovensko, 2016, 2016, roč. 5, s. 1-18 online.
  článok

  článok

 10. PONGRÁCZ, Eva. Global problems of the contemporary world and their solutions at the local level through social entrepreneurship. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 16th international scientific conference : 5th – 6th october 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - V. - Žilina : University of Žilina, 2016. ISBN 978-80-8154-191-9, s. 1768-1773 CD-ROM. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok