Výsledky vyhľadávania

 1. Local Production Systems in Regional Economies. Reviewers: Almira Yusupova, Zbigniew Przygodzki. 1st Edition. Banská Bystrica : Belianum, 2018. CD-ROM 123 s. ISBN 978-80-557-1375-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. KOLOŠTA, Stanislav - FLAŠKA, Filip. Priemyselné a bioenergetické lokálne produkčné systémy. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 119 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1254-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. KLIMOVA, Nataliya - KOZYREV, Oleg - BABKIN, Eduard. Innovation in Clusters : Understanding Universities, Special Economic Zones, and Modeling. 1st Edition. Cham : Springer, 2016. 192 s. ISBN 978-3-319-21108-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Cluster development in the Czech Republic and Slovenia. Ljubljana : Faculty of Economics Ljubljana, 2014. 173 s. ISBN 978-961-240-281-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Akvizície a fúzie podnikov : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 27 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3628-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. SMRČKA, Luboš. Ovládnutí a převzetí firem. Praha : C. H. Beck, 2013. viii, 151 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-442-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 7. PAVELKOVÁ, Drahomíra. Klastrové politiky a jejich vliv na rozvoj klastrů a klastrových organizací. Praha : Linde Praha, 2013. 231 s. ISBN 978-80-7201-923-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. PALA, Radovan - PALOVÁ, Ivana - LEONTIEV, Andrej. Cezhraničné fúzie. Praha : C. H. Beck, 2010. 241 s. Beckova edícia právne inštitúty. ISBN 978-80-7400-171-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Emerging clusters : theoretical, empirical and political perspectives on the initial stage of cluster evolution. Edited by Dirk Fornahl, Sebastian Henn, Max-Peter Menzel. Cheltenham : Edward Elgar, 2010. ix, 373 s. Industrial dynamics, entrepreneurship and innovation. ISBN 978-1-84844-522-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. JAYACHANDRAN, C. Business clusters : partnering for strategic advantage. New Delhi : Routledge, 2010. 392 s. ISBN 978-0-415-60231-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]