Výsledky vyhľadávania

 1. KALIŠ, Richard. Hodnotenie efektívnosti horizontálnych koncentrácií : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Luptáčik. Bratislava, 2019. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. JAMNICKÝ, Peter. Klastre v kontexte regionálneho rozvoja. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-11] CD-ROM.
  článok

  článok

 3. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Cezhraničné fúzie a akvizície ako metóda expanzie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok

 4. JAMNICKÝ, Peter. Dosahovanie synergického efektu pri podnikaní prostredníctvom klastrov. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia III. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0316/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4314-9, s. 164-180. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok

 5. KALIŠ, Richard - LÁBAJ, Martin - ZEMANOVIČOVÁ, Daniela. Optimálne pokuty za kartelové dohody: prípad Slovenska. In EAPG working paper series. - Bratislava : SOLIM, 2016. ISSN 1338-2632, 2016, no. 11, pp. 2-32. APVV 0158-12.
  článok

  článok

 6. GAJDOVÁ, Denisa. Predpoklad eliminácie vplyvu šedej ekonomiky prostredníctvom kooperácie MSP a tvorba klastrov v jednotlivých regiónoch Slovenska. In Diagnostika podnikových procesov v kontexte šedej ekonomiky : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4337-8, s. 25-34 CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok

 7. BEŇOVÁ, Martina - SZABO, Ľuboslav. Clusters – modern forms of doing business. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 43-49 CD ROM. VEGA 1/0316/14 (100%).
  článok

  článok

 8. GAJDOVÁ, Denisa. Clusters and cluster initiatives in specific areas within Slovak regions. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 239-248 CD ROM. KEGA 030EU-4/2015 (50%), KEGA 042EU-4/2014 (20%), VEGA 1/0128/15 (30%).
  článok

  článok

 9. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Cluster and its contribution to regional development. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 575-573 CD-ROM. KEGA 030EU-4/2015.
  článok

  článok

 10. RICHNÁK, Patrik. Klastre a klastrové iniciatívy ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov. In Scientia Iuventa 2016. Medzinárodná konferencia. Scientia Iuventa 2016 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : Banská Bystrica, Slovensko, 21.4.2016. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1084-6, s. 428-436 CD-ROM.
  článok

  článok