Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 110  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000135 xpca^"
 1. OLEXOVÁ, Cecília. [Súčasný stav financovania klastrov vo svete]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2016. ISSN 1336-7137, 2016, roč. 12, č. 1, s. 62-63 online. Recenzia na: Súčasný stav financovania klastrov vo svete / Peter Burger ... [et al.] ; recenzenti: Karel Skokan, Jan Stejskal. 1. vyd. - Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. - ISBN 978-80-553-2200-1.
  článok

  článok

 2. BEŇOVÁ, Martina. Klastre - nový trend združovania podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM.
  článok

  článok

 3. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Cluster and its contribution to regional development. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 575-573 CD-ROM. KEGA 030EU-4/2015.
  článok

  článok

 4. RICHNÁK, Patrik. Klastre a klastrové iniciatívy ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov. In Scientia Iuventa 2016. Medzinárodná konferencia. Scientia Iuventa 2016 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : Banská Bystrica, Slovensko, 21.4.2016. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1084-6, s. 428-436 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Cezhraničné fúzie a akvizície ako metóda expanzie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok

 6. KALIŠ, Richard - LÁBAJ, Martin - ZEMANOVIČOVÁ, Daniela. Optimálne pokuty za kartelové dohody: prípad Slovenska. In EAPG Working Paper Series. - Bratislava : SOLIM. ISSN 1338-2632, 2016, no. 11, pp. 2-32. APVV 0158-12.
  článok

  článok

 7. GAJDOVÁ, Denisa. Agricultural clusters and protection of economic competition. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM. KEGA 030EU-4/2015.
  článok

  článok

 8. JAMNICKÝ, Peter. Klastre v kontexte regionálneho rozvoja. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-11] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. JAMNICKÝ, Peter. Dosahovanie synergického efektu pri podnikaní prostredníctvom klastrov. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia III. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0316/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4314-9, s. 164-180. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok

 10. GAJDOVÁ, Denisa. Predpoklad eliminácie vplyvu šedej ekonomiky prostredníctvom kooperácie MSP a tvorba klastrov v jednotlivých regiónoch Slovenska. In Diagnostika podnikových procesov v kontexte šedej ekonomiky : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4337-8, s. 25-34 CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.