Výsledky vyhľadávania

  1. KLUSOŇ, Václav. Moderní korporace v soudobém kapitalismu. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2010. 317 s. ISBN 978-80-246-1795-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. NOTTAGE, Luke. Japanese corporate governance at a crossroads variation in Varieties of capitalism? San Domenico (FI) : European University Institute, 2001. 30 s. EUI Working paper LAW, No. 2001/7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  3. KASSAY, Štefan. Organizačný rozvoj korporácií : [korporačné a holdingové štruktúry]. Nové Zámky ; Žilina : STRATEG : Žilinská univerzita, Strojnícke fakulta - KPI, 1999. 164 s. ISBN 80-967919-5-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Pravidlá Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory : [RS SOPK]. 1. vyd. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, [1997]. 42 s. ISBN 80-85588-54-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  5. LENGYEL, Peter - LASZOVÁ, Viera. Hospodárenie združení a iných neziskových organizácií : Ekonomicko-právne aspekty vzniku, činnosti, hospodárenia a účtovania neziskových organizácií s osobitným zreteľom na občianske združenia a nadácie. 1. vyd. Bratislava : SEducoS, 1995. 189 s. ISBN 80-967146-3-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. Gesetz des Slowakischen Nationalrates Nr.9/1992 Slg. über die Handels- und Industriekammern. 1. Aufl. Bratislava : Slowakische Handels- und Industriekammer, 1992. 15 s. ISBN 80-85588-00-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. Gesetz des Slowakischen Nationalrates Nr.9/1992 Slg. über die Handels- und Industriekammern. 1. Aufl. Bratislava : Slowakische Handels- Und Industriekammer, 1992. 15 s. ISBN 80-85588-00-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  8. Act of the Slovak National Council No. 9/1992 of the Coll. on Chambers of Commerce and Industry. 1. vyd. Bratislava : Slovak Chamber of Commerce and Industry, 1992. 14 S. ISBN 80-85588-02-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách. 1. vyd. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 1992. 13 s. ISBN 80-85588-03-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  10. Loi du Conseil National Slovaque No. 9/1992 relative aux Chambres de Commerce et d'Industrie. 1. ed. Bratislava : Chambre de Commerce et D'industrie Slovaque, 1992. 15 s. ISBN 80-85588-01-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]