Výsledky vyhľadávania

 1. Finančný spravodajca. Bratislava : Ministerstvo financií SR. 8-12x ročne. ISSN 1335-0498. Dostupné na : http://www.epi.sk/Financny-spravodajca/Default.aspx
  časopis

  časopis

 2. Journal of Corporate Finance. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Amsterdam : Elsevier Science. 6x ročne. ISSN 0929-1199. Dostupné na : https://www.journals.elsevier.com/journal-of-corporate-finance
  časopis

  časopis

 3. Finančné aktuality : dvojmesačník finančnej správy : časopis o činnosti finančnej správy. Bratislava : Finančná správa. 6x ročne
  časopis

  časopis

 4. The Review of Financial Studies. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. New York : Society for Financial Studies. 12x ročne. ISSN 0893-9454. Dostupné na : https://academic.oup.com/rfs
  časopis

  časopis

 5. Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB. 6x ročne. ISSN 1339-2220. Dostupné na : http://www.financievpohode.sk/
  časopis

  časopis

 6. Journal : the Capco Institute Journal of financial transformation. Antwerp : The Capital Markets Company. 4x ročne
  časopis

  časopis

 7. Finance & development. Washington : International Monetary Fund. 4x ročne. ISSN 0015-1947. Dostupné na : http://www.imf.org/fandd
  časopis

  časopis

 8. Mathematical Finance : An International Journal of Mathematics,Statistics and Financial Economics. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Malden : Blackwell Publ. 4x ročne. ISSN 0960-1627. Dostupné na : https://onlinelibrary.wiley.com/loi/14679965
  časopis

  časopis

 9. IMF research bulletin. Washington : International Monetary Fund. 4x ročne. ISSN 1020-8313. Dostupné na : http://www.imf.org/imfresbulletin
  časopis

  časopis

 10. Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. Bratislava : ECOPRESS. 12x ročne. ISSN 1337-0146
  časopis

  časopis