Výsledky vyhľadávania

 1. MAKAROVÁ, Xénia - KOLLÁROVÁ, Zuzana. Koho prekvapia nové dane a odvody. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. januára 2017, roč. 27, č. 2, s. 10-13.
  článok

  článok


 2. MAKAROVÁ, Xénia - GLANIA, Guido. Pri daniach vláda premárnila príležitosť. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. januára 2017, roč. 27, č. 2, s. 14-15.
  článok

  článok


 3. Komentár k legislatívnym úpravám vybraných ustanovení daňového poriadku účinných od 1.1. 2017. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 2, s. 15-22.
  článok

  článok


 4. BURÁK, Emil. Daňová kontrola. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 2, s. 28-32.
  článok

  článok


 5. SUROVÝ, Martin. Daň z príjmu od 1. 1. 2017: najvýznamnejšie zmeny. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 14-15.
  článok

  článok


 6. KOČIŠ, Michal. Transferové oceňovanie v roku 2017: definícia závislých osôb a zjednodušený režim transferového oceňovania. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 5-6, s. 205-222.
  článok

  článok


 7. KOČIŠ, Michal. Transferové oceňovanie – najdôležitejšie zmeny v roku 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 3, s. 19-28.
  článok

  článok


 8. MACKOVÁ, Zuzana. Platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie do verejnoprávnych fondov od 1.1. 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 3, s. 29-36.
  článok

  článok


 9. MEZEIOVÁ, Viera - HORNIAČEK, Peter. Novela zákona o dani z príjmov č. 341/2016 Z. z. účinná od 1. januára 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 3, s. 52-62.
  článok

  článok


 10. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Stručne k výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2016. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 3, s. 12-24.
  článok

  článok