Výsledky vyhľadávania

 1. MAKAROVÁ, Xénia - KOLLÁROVÁ, Zuzana. Koho prekvapia nové dane a odvody. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. januára 2017, roč. 27, č. 2, s. 10-13.
  článok

  článok

 2. MAKAROVÁ, Xénia - GLANIA, Guido. Pri daniach vláda premárnila príležitosť. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. januára 2017, roč. 27, č. 2, s. 14-15.
  článok

  článok

 3. BRNOVÁ, Miroslava - ŠTOFANOVÁ, Lucia. Medzinárodné zdanenie. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 4, s. 90-187.
  článok

  článok

 4. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 20-38.
  článok

  článok

 5. ORAVCOVÁ, Martina. Reklama a propagácia z pohľadu dane z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 1, s. 66-79.
  článok

  článok

 6. KLABNÍKOVÁ, Klára. Pokuta za správne delikty v oblasti účtovníctva po novom. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 1, s. 91-103.
  článok

  článok

 7. STRÄHLOVÁ, Jarmila. Začínajúci podnikateľ a odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 1, s. 144-152.
  článok

  článok

 8. BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela. Zákon o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 6-7, s. 4-488.
  článok

  článok

 9. DOBŠOVIČ, Dušan. Daň z motorových vozidiel. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 1, s. 7-11.
  článok

  článok

 10. BUBENÍKOVÁ, Irena. Zdaňovanie nehnuteľností v roku 2017. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 1, s. 73-76.
  článok

  článok