Výsledky vyhľadávania

 1. MAKAROVÁ, Xénia - KOLLÁROVÁ, Zuzana. Koho prekvapia nové dane a odvody. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. januára 2017, roč. 27, č. 2, s. 10-13.
  článok

  článok

 2. MAKAROVÁ, Xénia - GLANIA, Guido. Pri daniach vláda premárnila príležitosť. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. januára 2017, roč. 27, č. 2, s. 14-15.
  článok

  článok

 3. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Stručne k výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2016. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 3, s. 12-24.
  článok

  článok

 4. BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2017. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 7, s. 10-49.
  článok

  článok

 5. FISCHEROVÁ, Anna. Zásady tvorby a dokumentovania transerových cien podniku. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 7, s.
  článok

  článok

 6. JAMBRICHOVÁ, Silvia. Paušálne výdavky v roku 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 4, s. 2-9.
  článok

  článok

 7. ZUZIKOVÁ, Alena. Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 8, s. 4-288.
  článok

  článok

 8. MINTÁL, Ján. Zákon o dani z príjmov, zásadné zmeny pre rok 2017. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 28-33.
  článok

  článok

 9. VANKOVÁ, Lucia. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 2, s. 2-25.
  článok

  článok

 10. JAMBRICHOVÁ, Silvia. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2016. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 2, s. 26-34.
  článok

  článok