Výsledky vyhľadávania

 1. MAKAROVÁ, Xénia - KOLLÁROVÁ, Zuzana. Koho prekvapia nové dane a odvody. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. januára 2017, roč. 27, č. 2, s. 10-13.
  článok

  článok

 2. MAKAROVÁ, Xénia - GLANIA, Guido. Pri daniach vláda premárnila príležitosť. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. januára 2017, roč. 27, č. 2, s. 14-15.
  článok

  článok

 3. SEKERKOVÁ, Ľubica. Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2016. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 1, s. 9-17.
  článok

  článok

 4. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Odvody poistného od 1. januára 2017. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 4-5, s. 138-153.
  článok

  článok

 5. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2016. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 4-5, s. 87-128.
  článok

  článok

 6. ZUZIKOVÁ, Alena. Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 8, s. 4-288.
  článok

  článok

 7. MINTÁL, Ján. Zákon o dani z príjmov, zásadné zmeny pre rok 2017. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 28-33.
  článok

  článok

 8. VANKOVÁ, Lucia. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 2, s. 2-25.
  článok

  článok

 9. MACKOVÁ, Zuzana. Platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie do verejnoprávnych fondov od 1. 1. 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 2, s. 41-52.
  článok

  článok

 10. MEZEIOVÁ, Viera - HORNIAČEK, Peter. Novela zákona o dani z príjmov č. 341/2016 Z. z. účinná od 1. januára 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 2, s. 60-63.
  článok

  článok