Výsledky vyhľadávania

  1. BRNOVÁ, Miroslava - SANDTNER, Lucia - SEKERKOVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. 1. vydanie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. 280 s. ISBN 978-80-8186-025-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. DROZD, Marián. Daň z pridanej hodnoty : otázky a odpovede. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 295 s. ISBN 978-80-571-0203-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. SIMONIDESOVÁ, Jana. Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v zmysle legislatívy Slovenskej republiky : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 44 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4700-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  4. Harmful Tax Practices - 2018 Progress Report on Preferential Regimes : Inclusive Framework on BEPS: Action 5. Paris : OECD, 2019. 63 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/harmful-tax-practices-2018-progress-report-on-preferential-regimes_9789264311480-en> ISBN 978-92-64-31147-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Joint Audit 2019 – Enhancing Tax Co-operation and Improving Tax Certainty : Forum on Tax Administration. Paris : OECD, 2019. 75 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/joint-audit-2019-enhancing-tax-co-operation-and-improving-tax-certainty_17bfa30d-en> ISBN 978-92-64-53637-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. The Sharing and Gig Economy: Effective Taxation of Platform Sellers : Forum on Tax Administration. Paris : OECD, 2019. 53 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-sharing-and-gig-economy-effective-taxation-of-platform-sellers_574b61f8-en> ISBN 978-92-64-66592-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Slovak Republic (Stage 1) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2019. 87 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-slovak-republic-stage-1_9789264309890-en> ISBN 978-92-64-30992-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. BRNOVÁ, Miroslava - SANDTNER, Lucia - SEKERKOVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2018 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. 1. vydanie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. 272 s. ISBN 978-80-8186-019-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. BURÁK, Emil. Daňová obrana : príklady ochrany. 1. vydanie. Ružomberok : Ján Šindléry - TESFO Ružomberok, 2019. 153 s. ISBN 978-80-89253-93-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Prevention of Treaty Abuse - Peer Review Report on Treaty Shopping : Inclusive Framework on BEPS: Action 6. Paris : OECD, 2019. 261 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/prevention-of-treaty-abuse-peer-review-report-on-treaty-shopping_9789264312388-en> ISBN 978-92-64-31237-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]