Výsledky vyhľadávania

  1. STRNADOVÁ, Zuzana. Co by měl vědět příjemce dotace. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 189 s. ISBN 978-80-247-3076-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Pensions at a glance Asia/Pacific 2018. Paris : OECD, 2018. 77 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-asia-pacific_23090766> ISBN 978-92-64-30868-8. ISSN 2309-0758. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Pensions at a Glance 2017 : OECD and G20 Indicators. Paris : OECD, 2017. 163 s. OECD Pensions at a Glance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_glance-2017-en> ISBN 978-92-64-28749-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Pensions at a glance 2015 : OECD and G20 indicators. Paris : OECD, 2015. 374 s. OECD pensions at a glance. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en> ISBN 978-92-64-24063-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. SDRALEVICH, Carlo - SAB, Randa - ZOUHAR, Younes. Subsidy reform in the Middle East and north Africa : recent progress and challenges ahead. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2014. xii, 118 s. ISBN 978-1-49835-043-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Pensions at a glance : Latin America and the Caribbean. Paris : OECD, 2014. 175 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-at-a-glance_pension_glance-2014-en> ISBN 978-92-64-22054-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Pensions at a glance : Asia/Pacific 2013. Paris : OECD, 2013. 104 s. ISBN 978-92-64-20373-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Pensions at a glance 2013 : OECD and G20 indicators. Paris : OECD, 2013. 364 s. ISBN 978-92-64-20392-1. ISSN 1995-4026. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. NOVOTNÝ, Oskar. Dlhodobé vývojové trendy výdavkov na kultúru z verejných rozpočtov a zdrojov súkromných domácností v SR na prelome storočí (do roku 2010 vrátane). Zodpovedný redaktor Ján Tazberík. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2012. 174 s. ISBN 978-80-7121-340-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  10. Pensions at a glance : Asia/Pacific 2011. Paris : OECD, 2012. 105 s. ISBN 978-92-64-10699-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]