Výsledky vyhľadávania

 1. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Jednotky verejného sektora. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Január - Február 2017, roč. 4, č. 1, s. 1-9 online.
  článok

  článok

 2. RATHMANN, Katharina et al. Adolescents’ psychological health during the economic recession: does public spending buffer health inequalities among young people? In BMC public Health : series – open, inclusive and trusted. - Basingstoke : Springer Nature. ISSN 1471-2458, 2016, vol. 16, no. 860, p. 2-12 online.
  článok

  článok

 3. BRINDZOVÁ, Zuzana. Žiadosť a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja. In Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ. - Bratislava : Dashöfer Holding a Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-2950, 16.5.2015, s. 1-2 [2,08 NS] online.
  článok

  článok

 4. BRINDZOVÁ, Zuzana. Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl. In Škola efektívne - úspešné riadenie Vašej školy. - Bratislava : Verlag DasHöfer, 2015. ISSN 1339-3146, 27.2.2015, s. 1-2 [online] [2,49 NS]. Dostupné na : <http://www.skolaefektivne.sk/33/dotacie-na-rozsirenie-kapacit-materskych-skol-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmApi0WR7OB15KgnsPjGCt9pDjM9MNbOewg/>
  článok

  článok

 5. BRINDZOVÁ, Zuzana. Postup pri poskytovaní štátnej podpory prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2015. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5968, 24.2.2015, [s. 1-2], [3,17 NS] online. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/postup-pri-poskytovani-statnej-podpory-prostrednictvom-statneho-fondu-rozvoja-byvania-v-roku-2015-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fbVGcIuqdb2l1UWBS0tlgLw/?query=postup+pri+poskytovan%ED+%B9t%E1tnej+podpory+prostredn%EDctvom+%B9t%E1tneho+fondu&serp=1>
  článok

  článok

 6. VAŠKOVÁ, Miriama. Trendy vo vývoji sociálnych výdavkov štátov EÚ v nadväznosti na svetovú hospodársku krízu. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 296-305 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. KÖNIG, Brian - DOMONKOS, Tomáš. Job creation by direct financial subsidies in Slovak Republic - a cost-benefit analysis. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 4, s. 359-371.
  článok

  článok

 8. HLAVOVÁ, Natália. Military spending and natural resources in sub-saharan Africa. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 292-298 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. HUDCOVSKÝ, Jaroslav. Occupational pension funds in selected countries. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 304-312 CD-ROM. VEGA 1/0124/14.
  článok

  článok

 10. VAVROVÁ, Katarína. Vplyv poskytnutých neinvestičných dotácií na výsledok hospodárenia (základ dane) podniku. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 532-538 CD-ROM. VEGA 1/0064/13.
  článok

  článok