Výsledky vyhľadávania

 1. Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 8th international scientific conference : 5th - 6th september 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Part I. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. online [378 s.]. ISBN 978-80-248-3994-3. ISSN 2464-6989.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks (Part II.) : proceedings : 8th international scientific conference : 5th - 6th september 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. online [379 - 734 s.]. ISBN 978-80-248-3994-3. ISSN 2464-6989.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks (Part III.) : proceedings : 8th international scientific conference : 5th - 6th september 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. online [735 - 1114 s.]. ISBN 978-80-248-3994-3. ISSN 2464-6989.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. European Covered Bond Fact Book : ECBC Publication [elektronický zdroj]. August 2015. 10th edition. Brussels : European Mortgage Federation - European Covered Bond Council, 2015. online [553 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference : proceedings : 10th - 11th September 2012, Ostrava [elektronický zdroj]. Reviewed by Dana Dluhošová, Zdeněk Zmeškal. - Registrovaný: Web of Science. Ostrava - Poruba : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. CD-ROM [700 s.]. ISBN 978-80-248-2835-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Finanční trhy a jejich regulace. Mezinárodní konference. Finanční trhy a jejich regulace : sborník z 4. mezinárodní konference : Praha, 16.-17. června 2009 [elektronický zdroj]. Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-7408-020-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Stanovenie všeobecnej hodnoty akcií v podmienkach nových legisltaívnych úprav s dôrazom na právny úkon squeez-out a fúzie. Medzinárodná vedecká konferencia. Stanovenie všeobecnej hodnoty akcií v podmienkach nových legislatívnych úprav s dôrazom na právny úkon squeez-out a fúzie : 2. medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou Dr.H.C. Prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave : zborník prednášok a príspevkov, 10. september 2008 [elektronický zdroj]. Bratislava : Centrum ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2561-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. SCHOLLEOVÁ, Hana. Hodnota flexibility : reálné opce : modely, příklady, prezentace, kvízy [elektronický zdroj]. Praha : C.H. Beck, 2007. CD-ROM. C.H. Beck pro praxi. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. East Asian finance : selected issues [elektronický zdroj]. Washington, D.C. : The World Bank, 2006. CD-ROM. ISBN 0-8213-6743-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. SVOBODA, Martin. Jak ovládnout finanční trhy [elektronický zdroj]. [Brno] : Computer Press, 2005. CD-ROM. ISBN 80-251-0763-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]