Výsledky vyhľadávania

 1. Financial Assets and Investing [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Brno : Masarykova univerzita v Brně. 2x ročne. Dostupné na : <https://journals.muni.cz/fai/issue/archive> ISSN 1804-509X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Derivát. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.derivat.sk> ISSN 1336-5711.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. Smart Investor : das Magazin für den kritischen Anleger. München : Der Smart Investor Media. 12x ročne. ISSN 1612-5479. Dostupné na : http://www.smartinvestor.de
  časopis

  časopis

 4. For fin : odborný dvojmesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fin Star. 6x ročne. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=2195> ISSN 1339-5416.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. The Review of asset pricing studies. New York : Society for Financial Studies. 2x ročne. ISSN 2045-9920. Dostupné na : http://raps.oxfordjournals.org/
  časopis

  časopis

 6. Investor : financie & investície & poradenstvo. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : ECOPRESS. 12x ročne. ISSN 1335-8235. Dostupné na : http://investor.hnonline.sk/
  časopis

  časopis

 7. !Derivate Magazin. Berlin : Andreas Schmidt. 4x ročne
  časopis

  časopis

 8. Kapitál. Praha : Euromedia CC. 12x ročne. ISSN 1211-748. Dostupné na : www.kapital.cz
  časopis

  časopis

 9. Vestník - Úrad pre finančný trh. Bratislava : Úrad pre finančný trh. 6x ročne. ISSN 1335-7956
  časopis

  časopis

 10. 10.Burza

  Burza. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Burza cenných papierov v Bratislave. Iné. ISSN 1335-1435
  časopis

  časopis