Výsledky vyhľadávania

 1. MAJER, Lukáš. Prenos makroekonomických šokov na meranie kreditného rizika v kontexte Basel III : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2018. 116 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BEŠINOVÁ, Zuzana. Vplyv globálnej finančnej a hospodárskej krízy na korporátne úvery poskytované komerčnou bankou : dizertačná práca. Školiteľ: Karol Zalai. Bratislava, 2012. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6. přeprac. a dopln. vyd. Praha : C.H.Beck, 2011. 642 s. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7400-402-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. PINTÉR, Ľubomír. Úverový proces a zabezpečovacie inštrumenty komerčných bánk. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, 2010. 81 s. ISBN 978-80-557-0080-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. NAVRAČIČ, Ľubomír. Riadenie úverového rizika : dizertačná práca. Škol. Jozef Makúch. Bratislava, 2008. 174 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. ULEHLA, Juraj. Riadenie a monitorovanie úrokových rizík pri vybraných produktoch a portfóliách bankového trhu : dizertačná práca. Škol. Božena Chovancová. Bratislava, 2008. 150 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. Credit risk and credit access in Asia. Paris : OECD, 2006. 409 s. ISBN 92-64-03597-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. World bank lending for lines of credit : an IEG evaluation. Washington, D.C. : The World Bank, 2006. 80 s. ISBN 0-8213-6654-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Officially supported export credits in a changing world : june 2005. Washington : International Monetary Fund, 2005. vii, 48 s. World economic and financial surveys. ISBN 1-58906-435-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. WELLS, Ron. Global credit management : an executive summary. Chichester : John Wiley & Sons, 2004. 166 s. Wiley finance series. ISBN 0-470-85111-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]